۱۷ اسفند ۱۳۹۲

مقايسه‌ی تاثير سه روش تمرين ترکيبی بر مقادير سرمی گرلين و سايتوکاين‌های پيش و ضدالتهابی در بيماران مولتيپل اسکلروزيس (MS)

دکتر محمدرضا کردی، دکتر ليلا انوشه، سارا خداداده، نسرين مقصودی ، بهرام سنگلچی ، دکتر محمد همتی نفر زمينه و هدف: مولتيپل اسکلروزيس يک بيماری التهابی […]
۱۷ اسفند ۱۳۹۲

تأثير استفاده از مکمل ويتامين E بر وضعيت متابوليک و سطح سرمی ليپوپروتئين a در بيماران ديابتی نوع ۲

دکتر مريم رف رف ، بهناز بزيون ، دکتر محمد‌علی سرابچيان ، عبدالرسول صفائيان چکيده زمينه و هدف: ديابت نوع ۲ از عوامل خطر مستقل بيماری‌های […]
۱۷ اسفند ۱۳۹۲

بررسی اثر گلوکز بر ساختار آلبومين سرم انسانی

مونا زمانيان عضدی ، سميرا گيلانچی ، پونه امينی گرام، سعيده حاج حسينی ، کريمه حقانی مقدمه: با توجه به نقش حياتی آلبومين سرم انسانی در […]
۱۷ اسفند ۱۳۹۲

اثر محروميت از خواب بر پاسخ تستوسترون و کورتیزول سرم بدنبال فعالیت هوازی

محمدرضا رئیسی, ناصر بهپور, احمد همت فر, میرزاحسین نوروزی کمره زمينه و هدف: خواب فرآيندي بهبود بخش براي سيستم عصبی است. موقعیت­های زیادی وجود دارد که […]
۱۷ اسفند ۱۳۹۲

ارتباط سبک زندگی با پرفشاری خون

محسن صابرمقدم رنجبر, رضوان رجب زاده, داوود نصیری زرین قبائی زمینه و هدف: سبك زندگي زنجيره اي پويا در تمام ابعاد زندگي انسان بوده نقش بسزايي […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

مقايسه تراكم مواد معدني مهره‌هاي كمري بين زنان ورزشكار و غير ورزشكار غير يائسه

عباسعلي گائيني، محمد شباني، فاطمه ساجدي‌فر مقدمه: هدف از تحقيق حاضر، مقايسه تراكم مواد معدني مهره‌هاي كمري (BMD يا Bone mineral density) زنان ورزشكار و غير […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

تأثير يك دوره تمرين تركيبي مقاومتي و هوازي بر غلظت اندوتلين_۱ و فشار خون زنان سالمند

احمد قاسميان، محسن ثالثي مقدمه: اندوتلين_۱ كه به‌وسيله سلول‌هاي اندوتليال عروقي ترشح مي‌شود، به عنوان قوي‌ترين تنگ‌كننده عروقي شناخته شده است. ‏هدف اين تحقيق مطالعه تأثير […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

تأثير مکمل ياری اينولين بر ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام، فعاليت آنزيم‌های گلوتاتيون پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در بيماران ديابتی نوع

پروين دهقان ،علی اکبر علی‌عسگرزاده، محمد اصغری جعفرآبادی ، بهرام پورقاسم‌گرگری* پيش زمينه و هدف: با توجه به شيوع بالای استرس اکسيداتيو و پايين بودن ظرفيت آنتی‌اکسيدانی در بيماران مبتلا به ديابت نوع۲، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

تأثير ۸ هفته تمرينات هوازی، مقاومتی و موازی بر تغييرات غلظت لپتين سرم و برخی هورمون های تنظيم کننده قندخون در دانشجويان پسر ورزشکار

حميد قبادی، محمدرضا دهخدا ، پژمان معتمدی مقدمه: هدف از تحقيق حاضر مقايسه اثر سه نوع برنامه تمرينی مختلف بر تغييرات غلظت لپتين سرم و برخی […]