۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ضریب توده بدن بر بیان ژن آنتی مولرین هورمون در سلول های گرانولوزا و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

محمد نوری، کاظم قهرمانزاده، حسین بیژن پور ، عصمت آقاداود جلفائی * استادیار مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر برنامه تمرین در آب و خشکی بر تعادل قامتی زنان مبتلا به سکته مغزی

مصطفی کمالی، بهنام قاسمی، محمدعلی صالحی، کیوان شریف مرادی * ، منصور سیاح استادیار دانشگاه کاشان مجله فیض سابقه و هدف: در سکته مغزی کنترل و […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی رابطه بین برخی از شاخص های سیستم ایمنی با حداکثر نبض اکسیژن در دختران فعال: اثر یک وهله فعالیت شدید هوازی

بختیار ترتیبیان، مریم شعبانی ، بهمن ابراهیمی ترکمانی * کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه مجله فیض سابقه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ده هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین E بر فشار خون، ضربان قلب و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان مصرف کننده مواد مخدر

سمیه آرام *، محسن غفرانی ، عباس صالحی کیا دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله فیض سابقه و هدف: افراد معتاد نسبت […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر هشت هفته تمرین همزمان هوازی- مقاومتی بر توان هوازی و ظرفیت عملکردی زنان جوان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دکتر حمید اراضی ، دکتر نادر سمامی، مریم دهقان ، عباس جعفری دانشگاه گیلان مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: با توجه به افزایش ناتوانی جسمانی […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر دو هفته همزمانی تمرین و آزمون بر شاخص های التهابی و عملکرد قدرتی مردان ورزشکار

رضا شعبانی ، دکتر آقا علی قاسم نیان مجله پزشکی کردستان زمینه و هدف: مسابقه در صبح هنگام ورزشکاران را با مشکل افزایش حساسیت به عفونت […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال

مهرداد فتحی۱ ؛ کیوان حجازی ۲ ؛ مجتبی کیانی گل۳ ۱-استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

مقایسه تأثیر دریافت وعده های غذایی دارای بار گلیسمی (GL) بالا یا پایین، قبل از ورزش استقامتی بر پاسخ گلیسمیک در خانم های ورزشکار: یک کارآزمایی غذادهی متقاطع

زینت شریف حسین، رضا غیاثوند ، آوات فیضی، محمد مرندی ، پرستو توسلی مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: اهمیت مصرف کربوهیدرات به میزان کافی قبل […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

نمایه توده بدنی و رابطه آن با کیفیت زندگی زنان یائسه

آذر گل مکانی ، منصوره شریعتی سرچشمه، پرویز معروضی ، طیبه رضایی ثانی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور مجله پرستاری و مامائی جامع نگر مقدمه: […]