۳۱ تیر ۱۳۹۳

مقايسه حس وضعيت مفصل زانو در مردان فوتباليست، واليباليست و غير ورزشکار

مين شفيع پور ، سيد صدرالدين شجاع الدين (مجله شزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: حس عمقی و تعادل از عوامل موثر بر ارتقای عملکرد و […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

اثر حفاظتی تمرين همراه با مصرف عصاره هيدروالکلی گل گياه ازگيل ژاپنی بر سطح فاکتور نروتروفيکی مشتق آستروسيتی ساقه مغز موش های پارکينسونی

ضياء فلاح محمدی، محمد آقاسی ، مرجان احمدی-کرد آسيابی (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: عصاره هيدروالکی گل گياه ازگيل ژاپنی غنی از ترکيبات فنلی […]
۳۱ تیر ۱۳۹۳

رابطه بين گرلين، ابستاتين و نسبت گرلين به ابستاتين با تراکم استخوان ران و کمر افراد فعال و غير فعال

اکرم جعفری (مجله پزشکی شهرکرد) زمينه و هدف: مطالعات گذشته بيانگر اهميت حفظ انرژی کافی برای عملکرد نرمال هورمون ها در شکل گيری و استحکام استخوان […]
۲۸ تیر ۱۳۹۳

تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

زهرا زارع؛ ۲ناهید گلمکانی ؛ ۳نیره خادم؛ ۴حسین شاره؛ ۵محمدتقی شاکری(مجله زنان و مامایی) مقدمه: مشکلات جنسی تجربه شده توسط زنان نخست زا ممکن است باعث […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

بررسی ارتباط کيفيت خواب با اينترلوکين-۱ بتا و پروتئين واکنشي–C در مردان فعال و غيرفعال

ختيار ترتيبيان۱، عليرضا کامرانی۱، فخرالدين يعقوب نژاد* ، سيروان محمدامينی خياط۱ (مجله رفسنجان) زمينه و هدف: مطالعات متعددی حاکی از اثرگذاری فعاليت‌های ورزشی بر کيفيت خواب […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

مقايسه دو برنامه تمرين ثباتی و روش پيلاتس بر توان‌بخشی بيماران مبتلا به کمر درد مزمن غيراختصاصی

وحيد مظلوم* ، منصور صاحب الزمانی مقدمه و هدف: کمر درد ازجمله اختلال‌هايی محسوب‌می‌شود که فرد ممکن است دست‌کم، يک مرتبه آن را تجربه‌کند که باعث […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

تأثير تمرين‌های مقاومتی مرکزی بر شاخص‌های ريوی زنان چاق مبتلا به ديابت نوع ۲

رحيمه مهدی‌زاده*، نسرين رضويان‌زاده ، سارا حاصلی (دانشور) مقدمه و هدف: ضعف عضلات کمربند لگنی و عضلات تنفسی و افزايش قند خون با کاهش ظرفيت-های ريه […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

آثار يک هفته مکمل‌ياری بی‌تارترات کولين بر تعادل و برخی متغيرهای عملکرد شناختی مردان فعال

حميد اراضی*، کاکو حسينی ، محمد زاهد ابوالحسنی (مجله دانشور) مقدمه و هدف: کولين، پيش‌ساز يکی از مهم‌ترين انتقال‌دهنده‌های عصبی کولينرژيک است که با تحريک رهايش […]
۱۷ تیر ۱۳۹۳

تأثير ماساژ پا بر کيفيت خواب بيماران ايسکمی قلبی بستری در بخش‌های مراقبت ويژه قلبی

خدايار عشوندی، سعيد عبدی، آرزو کرمپوريان*، عباس مقيم بيگی ، شهرام همايونفر (مراقبت های پرستاری ویژه) هدف: با توجه به تاثير ماساژ پا بر خواب بيماران، […]