۱۰ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثیر موسیقی با ریتم متوسط بر شاخص درک فشار و ضربان قلب در شدت‌های مختلف تمرین استقامتی در مردان جوان ورزشکار

زهرا سوری ؛ ۲علی حیرانی؛ ۲امیر عباس منظمی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی ۲استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی علوم زیستی ورزش […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثیرات حاد دو برنامۀ تمرین مقاومتی با شدت متوسط، حجم برابر و سرعت‌های آهسته و سریع بر برخی هورمون‌های آنابولیک و کاتابولیک

علیرضا حسینی کاخک ؛ ۲محمد جابری شهرکی؛ ۳محمدرضا حامدی نیا ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲کارشناس ارشد […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی‌گیران آزادکار جوان شهرستان ایلام

علی اصغر رواسی ؛ ۱عباسعلی گائینی؛ ۲مجید تاسمه؛ ۳هادی عبدی؛ ۴امیر عبدالمحمدی ۱استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

for admin 3

با سلام. شما به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملت هدایت خواهید شد و قادر به واریز مبلغ خواهید بود.  
۷ مرداد ۱۳۹۳

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

معصومه سیف؛ ۲محمد علی سمواتی شریف ؛ ۳علیرضا خادمی ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان ۲استادیار گروه تربیت […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی به دو شیوۀ سوپرست‌های معکوس و ترکیبی بر پاسخ کراتین کیناز، فاکتور رشد شبه‌انسولینی و هورمون رشد پلاسما در مردان تمرین‌کرده

حسین سلیمانی ؛ ۲رضا قراخانلو؛ ۳حمید رجبی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس.تهران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس ۳دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

غوطه‌وری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی آسیب‌زا، اوج بیان پروتئین HSP25 را به تعویق می‌اندازد

عباسعلی گائینی؛ ۲رعنا فیاض میلانی ؛ ۳ندا خالدی؛ ۴محمدرضا کردی؛ ۵مهدی هدایتی؛ ۶گلنوش صدق روحی ۱استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ۲استادیار دانشکدۀ […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثیر دورۀ قاعدگی بر متابولیسم سوبسترا و مصرف انرژی طی فعالیت فزایندۀ وامانده‌ساز در دختران دانشجو

ندا بدری؛ ۲محمدرضا حامدی نیا ؛ ۳امیرحسین حقیقی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ۲استاد گروه فیزیولوژی […]
۷ مرداد ۱۳۹۳

تاثير دوازده هفته تمرين هوازی بر سطح سرمی لپتين، واسپين و برخی شاخص‌های استرس اکسيداتيو در زنان ميانسال چاق

دکتر محمود حجازی*، زينب نظام دوست۲ ، دکتر مرضيه ثاقب جو (غدد درون ریز و متابولیسم ایران) مقدمه: پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير ۱۲ هفته […]