۱۱ اسفند ۱۳۹۳

رابطه فعالیت ورزشی در دوران قبل از بارداری با فعالیت ورزشی دوران بارداری و تعیین مهم ترین دوره پیش بینی کننده فعالیت ورزشی دوران بارداری.

سیده عصمت موسوی، مریم کوشکی جهرمی ، محبوبه البرزی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی رابطه […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار

معصومه کاظمی، سید محمد مرندی، احمد موحدیان عطار، مونا حقیقتیان، زینب رضایی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف : هدف از […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تاثیر حاد دویدن روی نوارگردان با سه شدت متفاوت بر عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی در مخچه موش های صحرایی نر

سیده علویه اشرفی، دکتر ضیاء فلاح محمدی نشریه مطالعات کاربردی علو م زیستی در ورزش زمینه و هدف: پروتئین های نوروتروفیک نقش های گوناگونی را در […]
۱۱ اسفند ۱۳۹۳

تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم

شادمهر میردار هریجانی ، حسین علی اصغرزاده اولیایی غلامرضا حمیدیان ، نرگس موسوی نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش زمینه و هدف: در طی رشد […]
۶ اسفند ۱۳۹۳

تاثير حاد فعاليت هوازی ‌وامانده ساز و مصرف کاکائو بر شاخص فيبرينوژن خون کاراته‌کارهای مرد نخبه

وحيد ساری صراف ، مهدی سليمانی ، عليرضا شمس الدينی *، سيروان آتشک ، امير امينی ، بهزاد بازگير ، عميدالدين خطيبی مجله پزشکی سبزوار زمينه […]
۶ اسفند ۱۳۹۳

رابطه مصرف صبحانه، ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی در دانش آموزان دوره ابتدایی

۱ماندانا غلامی ؛ ۲لیلا محمدی اصل ۱استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ۲کارشناس ارشد تربیت […]
۶ اسفند ۱۳۹۳

ارتباط بين ميگرن و چاقی: مروری بر شواهد موجود

اميد صادقی، مرتضی نصيری*، غلامرضا عسکری ، زهرا مقصودی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ايران مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین […]
۶ اسفند ۱۳۹۳

رابطه شاخص توده بدنی سه ماهه سوم بارداری با نوع زايمان

سروش امين الشريعه نجفی۱، مهين نوملی۲، زهرا گودرزی۱، آزيتا مصلحتی۳ ، الهام مبشری*۴ ۱- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گستان، گرگان، ايران. ۲- پرستار، معاونت تحقيقات […]
۶ اسفند ۱۳۹۳

بررسی ارتباط الگوهای غذايی و خطر فشار خون بالا در بزرگسالان ساکن خرم‌آباد

سجاد روستا۱، دکتر ابراهيم فلاحی* ، دکتر مصطفی چراغی۳ ۱- دانشکده بهداشت و تغذيه استاد علوم پزشکی لرستان، دانشکده بهداشت و تغذيه ، ۳- دانشکده پزشکی […]