۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی دایره ای با شدت بالا بر سطح پلاسمایی لیپیدها و شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع۲

۱جواد شعبانپور اومالی؛ ۲مرضیه ثاقب جو؛ ۳رزیتا فتحی؛ ۴رضا قراری عارفی ۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند ۲استادیار دانشگاه بیرجند ۳دانشیار دانشگاه مازندران ۴دانشجوی دکنری دانشگاه بیرجند […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی مرکزی بدن بر عملکرد شناگران دختر سنین دانشگاهی

۱رحیمه مهدی زاده؛ ۲شهرام محمدی ۱استادیار دانشگاه شاهرود ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شاهرود پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: بخش مرکزی بدن به […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر سطوح امنتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق و دارای اضافه وزن

۱رزیتا فتحی؛ ۲پروانه نظرعلی؛ ۳زهرا ادبی ۱دانشیار دانشگاه مازندران ۲دانشیار دانشگاه الزهراء ۳کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: امنتین، […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

پاسخ فاکتور نوروترفیک مغزی عضلات نعلی و خم کننده بلند شست موش های صحرایی به یک جلسه فعالیت مقاومتی

۱ریحانه زرباف؛ ۲رضا قراخانلو؛ ۳ریحانه محمدخانی؛ ۴رسول اسلامی ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ۲دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ۳کارشناش ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس ۴استادیار دانشگاه علامه […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تاثیر برنامه تمرین قدرتی (هرمی واژگون) بر برخی متغیر های بیومکانیکی بازیکنان فوتبال

۱علیرضا شهسوار؛ ۲ابوالقاسم رزاقی؛ ۳میثم چاله چاله ۱عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز آمل ۳کارشناس […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر مکمل سازی عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر غلظت اینترلوکین-۶، گلیکوژن و ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موش های صحرایی نر

۱عباس قنبری نیاکی؛ ۲پروین فرزانگی؛ ۳فاطیما غفاریان؛ ۴رزیتا فتحی ۱استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۳کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تأثیر مصرف متیل سولفونیل متان بر غلظت پلاسمایی اینترلوکین-۶ و برخی شاخص های دوره ی بازگشت به حالت اولیه پس از یک وهله فعالیت ورزشی شدید در زنان غیرفعال

۱محمد علی سمواتی شریف؛ ۲نگین فرهنگی ۱استادیار دانشگاه بوعلی سینا.همدان ۲دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر۸ هفته تمرین هوازی تناوبی و ماساژ درمانی بر تغییرات پروتئین واکنش گر C و آمادگی قلبی ـ تنفسی بیماران قلبی ـ عروقی، پس از عمل جراحی باز قلب

۱مقصود پیری؛ ۲بهاره شیخ صراف؛ ۱محمدعلی آذربایجانی؛ ۳حمید آقاعلی نژاد ۱دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۲دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۳دانشیار […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

بررسی تقابل زمان روز و دوره ماهانه بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عوامل آمادگی جسمانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار

۱وحید ساری صرّاف؛ ۲سیّده فریده عراقی ۱دانشیار دانشگاه تبریز ۲دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: هدف تحقیق بررسی […]