۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور

حجت فراتی، زهرا حجتی ، فرهاد رحمانی نیا مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف كافئين بر قدرت […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی

حامد ارغوانی، سید محمد مرندی، ولگا هوسپیان ، آنیا هوسپیان ، حسین زهرایی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی بار اعمال شده براساس وزن فرد تعیین می […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثیر تمرینات تعادلی در حین استراحت فعال بر بازیافت تعادل پویا در ورزشکار خسته تا مرز واماندگی

هادي صادقي زاده ، منصوره ضيايي ، ملیحه ضیایی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: با توجه به تاثیر خستگی عضلانی ناشی از فعالیت […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری باکنترل پاسچر در افراد مبتلا به سندرم داون

سعید بحیرایی، حسن دانشمندی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: سندرم داون به عنوان شایع ترین دلیل ناتوانی های عقلی ناشی از اختالات ژنتیکی […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثیر ۸ هفته تمرینات ثبات مرکزی بر ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به كمردرد مزمن ناشي از فتق ديسك

هیمن ابراهیمی ، رامین بلوچی ، رسول اسلامی ، مهدی شاهرخی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع ترین معضات بهداشتی […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

مقايسه تاثير فعاليت ترکيبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولينی-۱ دختران نابالغ غير ورزشکار

رامين اميرساسان *، وحيد ساری صراف، طاهره پورقلی ، مصطفی آرمان‌فر مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: اثرات آنابوليک فعاليت ورزشی در کودکان و نوجوانان به‌واسطه […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تأثير مکمل ياری عصاره دانه انگور سياه (Vitis vinifera) بر پروفايل ليپيدی و ميزان hs-CRP سرم به دنبال فعاليت هوازی در مردان غير ورزشکار

ميدرضا زلفی، وحيد ساری صراف *، حسين بابايی ، رامين اميرساسان مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: مطالعات اندکی درخصوص اثرات مثبت فعاليت ورزشی و مکمل […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

تاثير تمرين منظم هوازی همراه با مصرف عصاره دانه انگور بر عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق

صابر ساعدموپشی *، دکتر لطف ا. . ساعدموچشی، محمد رضا الموری ، غفور غفاری مجله پزشکی کردستان مقدمه: بيماری‌های قلبی- عروقی به‌خصوص آترواسکلروز از علل اصلی […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

پاسخ سطح سرمی فاکتور رشد اندوتليال عروق به دو نوع تمرين شنا در شرايط هايپوکسی در مردان جوان

حامد عيدی، دکتر مرضيه ثاقب جو *، دکتر مهدی هدايتی ، دکتر سعيد ايل بيگی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: فعاليت ورزشی و شرايط هايپوکسی […]