۴ بهمن ۱۳۹۳

تأثیر مصرف متیل سولفونیل متان بر غلظت پلاسمایی اینترلوکین-۶ و برخی شاخص های دوره ی بازگشت به حالت اولیه پس از یک وهله فعالیت ورزشی شدید در زنان غیرفعال

۱محمد علی سمواتی شریف؛ ۲نگین فرهنگی ۱استادیار دانشگاه بوعلی سینا.همدان ۲دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر۸ هفته تمرین هوازی تناوبی و ماساژ درمانی بر تغییرات پروتئین واکنش گر C و آمادگی قلبی ـ تنفسی بیماران قلبی ـ عروقی، پس از عمل جراحی باز قلب

۱مقصود پیری؛ ۲بهاره شیخ صراف؛ ۱محمدعلی آذربایجانی؛ ۳حمید آقاعلی نژاد ۱دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۲دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۳دانشیار […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

بررسی تقابل زمان روز و دوره ماهانه بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و عوامل آمادگی جسمانی دختران ورزشکار و غیرورزشکار

۱وحید ساری صرّاف؛ ۲سیّده فریده عراقی ۱دانشیار دانشگاه تبریز ۲دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: هدف تحقیق بررسی […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی با شدت های مختلف در صبح و عصر بر حداکثر اکسیداسیون چربی در مردان چاق و با وزن طبیعی

۱محمد عزیزی؛ ۲حمید محبی ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه ۲دانشگاه گیلان پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: برخی از شاخص­های متابولیکی و هورمونی اثر […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

بررسی تغییرات برخی ازشاخص های فیزیولوژیک، زمان ماندن در VO2max و میزان ادراک فشار کار در فعالیت های تداومی و تناوبی شدید در دوندگان استقامتی

۱احسان اصغری؛ ۲ارسلان دمیرچی؛ ۲حمید محبی ۱کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور،گروه تربیت بدنی،نیشابور،ایران ۲دانشگاه گیلان پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: پیشرفت علمی […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

مقایسه دو نوع برنامه تمرینی هوازی و غیر هوازی همراه با مصرف مکمل امگا ـ ۳ بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین ـ۱۷ و پروتئین واکنشگرـC در موش‌های نر

۱فرهاد دریانوش؛ ۲حمید علیزاده؛ ۳مریم معطری کازرونی ۱دانشیار دانشگاه شیراز ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز ۳کارشناس ارشد تربیت بدنی پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

مقایسه ویژگی‌های مورفولوژیکی و آناتومیکی پا در بسکتبالیست‌های با ناپایداری مزمن مچ پا و سالم

۱کمیل دشتی رستمی؛ ۲مراد باباخانی؛ ۳یونس پرنیان؛ ۴شهرام آهنجان ۱دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران ۲کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد کرج […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تاثیرهشت هفته تمرینات منتخب ورزشی بر برخی از علائم دیسمنوره اولیه دختران دانشجو

مهوش نوربخش؛ عیدی علیجانی؛ مهدی کهندل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مقدمه و هدف: دیسمنوره اولیه یا قاعدگی دردناک، یکی از متداول ترین شکایات و مشکلات […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر و سطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک( IGF-I)، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده

۱امیر رشیدلمیر؛ ۲محمود دلفان؛ ۳سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ ۴آرش سعادت نیا ۱دانشگاه فردوسی مشهد ۲دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۳فردوسی مشهد ۴دانشگاه شهید بهشتی پژوهشنامه […]