۶ تیر ۱۳۹۴

اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيد اوريک، بيلی روبين تام و ترکيب بدن زنان سالمند غيرفعال

مهدی قهرمانی مقدم * ، کيوان حجازی مجله افق دانش اهداف:مطالعات متعدد نشان داده اندکه افزايش سطوح CRP، اسيداوريک و بيلی روبين تام سرمی با افزايش […]
۶ تیر ۱۳۹۴

تاثير ۴ هفته تمرين سرعتی تناوبی شديد با و بدون مصرف مکمل ال-آرژنين بر عملکرد زنان فوتساليست

اکرم حسينی، وحيد ولی پور ده نو *، محمد عزيزی ، مهين خنجری عالم مجله افق دانش اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثير ۴ هفته […]
۶ تیر ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرين مقاومتی بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلانی درمردان غير ورزشکار

خليل اله مُنيخ *، مجيد کاشف، احمد آزاد ، آقاعلی قاسم نيان مجله افق دانش زمينه و هدف:: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی بر آنزیم کراتین‌کیناز و پروتئین واکنش‌گر-C سرمی مردان تکواندوکار

کیوان گدرونی ؛ افشار جعفری؛ محمد‌علی حسینپور فیضی دانشگاه تبریز مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش حاضر مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی با وزنه […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی قلب و ناحیه پیش‌حرکتی کورتکس مغز موش‌های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده‌ساز

۱ امیر خسروی؛ ۲ بهمن میرزایی ؛ ۳ جواد مهربانی؛ ۴ بهرام رسولیان ۱دانشگاه آیت اله بروجردی- گروه تربیت بدنی ۲استاد.دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسۀ تأثیر دو نوع پروتکل تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

۱ پریسا بنائی؛ ۲ وحید تادیبی ؛ ۳ مهرعلی رحیمی ۱رازی ۲استاد/دانشگاه رازی ۳استاد/ دانشگاه علوم پزشکی رازی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش مقایسۀ تأثیر […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بررسی رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم و ژنوتیپ های آنزیم مبدل آنژیوتنسین با قدرت عضلانی در ورزشکاران تمرین‌کرده وزنه‌برداری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

۱ رامین ایمری اسکندری؛ ۲ کریم صالح زاده ؛ ۳ محسن شیرمحمدزاده ۱دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه

اکرم خانی رزوه؛ صابر رضانژاد ؛ عفت بمبئی چی دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش بررسی اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

۱ محمد فتحی؛ ۲ رضا قراخانلو ۱دانشگاه لرستان ۲دانشگاه تربیت مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن […]