۲۵ تیر ۱۳۹۴

Effects of Time-Release Caffeine Containing Supplement on Metabolic Rate, Glycerol Concentration and Performance

 Adam M. Gonzalez, Jay R. Hoffman, Adam J. Wells, Gerald T. Mangine, Jeremy R. Townsend, Adam R. Jajtner, Ran Wang, Amelia A. Miramonti, Gabriel J. Pruna, […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

Acute effects of high- and low-intensity exercise bouts on leukocyte counts

Pedro Rogério Da Silva Neves, Thiago Ricardo Dos Santos Tenório, Tatiana Acioli Lins, Maria Tereza Cartaxo Muniz, Tânia Cristina Pithon-Curi, João Paulo Botero, Wagner Luiz Do […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

Effects of protein addition to carbohydrate–electrolyte solutions on postexercise rehydration

Liang Li, Stephen Heung-Sang Wong, Feng-Hua Sun Jouranl of Exercise Science & Fitness Background/Objective This study aimed to examine the effects of the addition of whey […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

Influence of sex on cytokines, heat shock protein and oxidative stress markers in response to an acute total body resistance exercise protocol

Ricardo Benini, Paulo Ricardo Prado Nunes, Cláudio Lera Orsatti, Guilherme Vannucchi Portari, Fábio Lera Orsatticorrespondence Journal of Exercise Science & Fitness Background/Objective This study evaluated the […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

تاثير برنامه ورزشی گروهی بر کيفيت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

بتول ماندنی *، مهرناز سعادت آبادی ، مژگان فرهبد مجله طب جانباز چکيده اهداف : جانبازان بدليل مواجهه با حوادث استرس زای جنگ، با مشکلات جسمی […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر عزّت نفس دانشجويان دختر پرستاری

سيده اکرم حسينی ، مهدی گل افروز شهری ، هاجر صادقی *، محمدحسن رخشانی ، اعظم برآبادی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: عزّت نفس موجب […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

اثر تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای قلبی تنفسی در مردان مبتلا به ديابت نوع ۲

اکبر قلاوند، ۲ سعيد شاکريان، ۳ روح اله رضايی *، ۴ شهلا حجت ، ۵ امير سرشين دانشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

مصرف عصاره جينکوبيلوبا و تمرين شنا بر BDNF و NMDA پلاسما در دختران تمرين نکرده

بهناز حاجی رضايی، عليرضا براری * ، آسيه عباسی دلويی ۲- استاديار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آيت الله آملی، آمل، ايران ۲- استاديار، […]
۲۵ تیر ۱۳۹۴

بررسی اثر مکمل ياری‌توأم ويتامين‌های E و C بر پارامتر‌های چربی خون در سالمندان ساکن شهر اصفهان

مهسا ملک اجمدی، امير منصور علوی نائينی ، ابوالقاسم جزايری ، محمدرضا آقای قزوينی استاديار دانشگاه علوم پزشکی تهران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران […]