۱۵ آبان ۱۳۹۷

اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق

مجید وحیدیان ۱؛ آزیتا منفرد۲؛ مهدی مقرنسی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

آثار تمرین هوازی و بی تمرینی پس از آن بر شاخص مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن نیروی انتظامی

عباس پورحیدری ۱؛ فرهاد رحمانی نیا۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران. ۲استاد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. مطالعات […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم زنان چاق غیر ورزشکار

محمد کریمی ۱؛ فاطمه صفاپور۲ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تاثیر تمرین مقاومتی با زمان بندی خطی و غیر‌خطی بر قدرت و استقامت عضلانی دختران نوجوان تمرین نکرده

نسرین نیازی نژاد۱؛ عبدالحسین پرنو ۲؛ رسول اسلامی۳ ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه. ۲استادیار، دانشکده تربیت بدنی […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تأثیر ۸ هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین ۱۰ و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

الهام شفیعی راد۱؛ امین عیسی نژاد ۲؛ اسماعیل نصیری۳ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. ۲استادیار گروه […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

۴ هفته تمرین استقامتی از افزایش سطوح سایتوکاین‌های پیش التهابی هیپوکامپ پس از محدودیت جریان خون- خون‌رسانی مجدد مغز در موش‌های صحرایی نر جلوگیری می‌کند

نبی شمسائی استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. مطالعات کابردی علوم زیستی در ورزش […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن

حسن نقی زاده ۱؛ محمد علی آذربایجانی۲؛ مقصود پیری۲؛ حسن متین همایی۳ ۱استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران ۲استاد […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تاثیر ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر سازگاری‌های عصبی- عضلانی بازیکنان فوتبال دانشگاهی

علی اصغر مازنی ۱؛ محمد رضا حامدی نیا۲؛ امیر حسین حقیقی۳؛ نصرت الله هدایت پور۴ ۱دکتری فیزیولوژی ورزش، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. ۲استاد گروه […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تأثیر روغن ‌زیتون با و بدون فعالیت هوازی بر تعدادی از فاکتور‌های پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان

زهرا تقی زاده ، حجت الله نیک بخت ، نادر شاکری واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی […]