۳ اسفند ۱۳۹۲

تأثير يك دوره تمرين تركيبي مقاومتي و هوازي بر غلظت اندوتلين_۱ و فشار خون زنان سالمند

احمد قاسميان، محسن ثالثي مقدمه: اندوتلين_۱ كه به‌وسيله سلول‌هاي اندوتليال عروقي ترشح مي‌شود، به عنوان قوي‌ترين تنگ‌كننده عروقي شناخته شده است. ‏هدف اين تحقيق مطالعه تأثير […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

تأثير مکمل ياری اينولين بر ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام، فعاليت آنزيم‌های گلوتاتيون پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در بيماران ديابتی نوع

پروين دهقان ،علی اکبر علی‌عسگرزاده، محمد اصغری جعفرآبادی ، بهرام پورقاسم‌گرگری* پيش زمينه و هدف: با توجه به شيوع بالای استرس اکسيداتيو و پايين بودن ظرفيت آنتی‌اکسيدانی در بيماران مبتلا به ديابت نوع۲، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثير […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

تأثير ۸ هفته تمرينات هوازی، مقاومتی و موازی بر تغييرات غلظت لپتين سرم و برخی هورمون های تنظيم کننده قندخون در دانشجويان پسر ورزشکار

حميد قبادی، محمدرضا دهخدا ، پژمان معتمدی مقدمه: هدف از تحقيق حاضر مقايسه اثر سه نوع برنامه تمرينی مختلف بر تغييرات غلظت لپتين سرم و برخی […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

ارتباط بين شاخص توده بدنی و پوسيدگی دندانی در کودکان ۷ تا ۱۱ ساله شهر يزد

زهرا بحرالعلومی، ميلاد سروری، مونا کبودان ، سعادت روايی مقدمه: دو شاخص مهم ارزيابی سلامت در کودکان شاخص توده بدنی و شاخص پوسيدگی‌های دندانی هستند. اين […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

مقايسه ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام سرم بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ و افراد سالم

ماريه هنرمند، عليرضا نخعی ، مليحه شاد مقدمه: کليه مواد غيرآنزيمی موجود در سرم خون که خاصيت آنتی‌اکسيدانی دارند، ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام ناميده می‌شود. اين مواد، […]
۳ اسفند ۱۳۹۲

بررسی تأثير تمرينات پليومتريک بر فعاليت پيش بين عضلات کمری لگنی زنان مبتلا به نقص کنترل تنه

مليحه حدادنژاد، رضا رجبی، علی اشرف جمشيدی ، الهام شيرزاد مقدمه: تمرينات پليومتريک از طريق تطابق عصبی عضلانی در رفلکس کششی، الاستيسيتی و ارگان‌های گلژی تندون […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۲

مطالعه مقايسه ای اثرات امگا۳ و پرفوران بر شدّت علائم خلقی سندرم پيش از قاعدگی

کبری عباسی نيا*، معصومه خيرخواه، فرشته جهدی ، آقا فاطمه حسينی مقدمه: به مجموعه­ای از علائم جسمی، روانی و احساسات مرتبط با چرخۀ قاعدگی در زنان […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۲

بررسی اثر اینولین بر الگوی لیپیدی، التهاب و فشار خون در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

بهرام پور قاسم گرگري, پروين دهقان, الهام میرطاهری, اكبر علي عسگر زاده زمینه و هدف: دیابت ملیتوس، اختلال متابولیکی است که با افزایش قندخون، تغییر در […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۲

بررسی اثر افزودن فنوفیبرات به سیمواستاتین در نتیجه تست ورزش بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و اختلالات چربی خون

رضا کرباسی افشار, آیت شهماری, ایمان لطفیان, امین صبوری زمینه و هدف: حوادث قلبی ناشی از بیماری عروق کرونر (CAD; Coronary Artery Disease) شایعترین علت مرگ […]