۱۹ خرداد ۱۳۹۷

پاسخ متابولیکی استخوان به فعالیت‌های ورزشی هوازی در مردان سالم کم‌تحرک

Davood *Khorshidi1, Mojtaba Eizadi1, Kamal Azizbeigi2 ۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزش- استادیار. ۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

اثر سه هفته تمرین رکاب زدن با و بدون انسداد عروق بر غلظت پلاسمایی آیریزین و PGC-1α مردان سالم

سمیرا چیره۱؛ رستم علی زاده ۲؛ لیدا مرادی۳ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. ۲استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با شدت بالا بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز پلاسمای مردان غیرفعال

علی یعقوبی ۱؛ علی رضا الهامی۲ ۱کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

پاسخ حاد برخی عوامل همودینامیک به پیاده روی روی تردمیل با محدودیت جریان خون در دختران جوان غیرفعال

فائزه ناصرخانی ۱؛ رحیمه مهدی زاده۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. ۲دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکد تربیت […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعیین تأثیر دو شیوۀ تمرین مقاومتی بالاتنه و پایین‌تنه بر سطوح شاخص‌های التهابی پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین-۶ و مولکول چسبان بین‌سلولی-۱ در زنان سالم تمرین‌نکرده

لیلا ستارزاده ۱؛ مقصود پیری۲؛ محمد علی آذربایجانی۲؛ حسن متین همایی۳ ۱دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ۲دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار

سیده لیلا حسینیان ۱؛ طیبه بهزادی۲؛ مریم کوشکی جهرمی۳ ۱۱-کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تأثیر ۱۲ هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و خستگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زهرا روشندل‌پور۱؛ رسول عابدان‌زاده ۲ ۱کارشناس ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران ۲استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان چاق

ربابه قرقره چی; نازنین هژیر; محمود صمدی; ماندانا رفیعی; مجله پزشکی تبریز زمینه : چاقی از مهمترین مشکلات بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان است که سبب […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تاثیر چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح hs-CRP، IL-10 و BDNF زنان ۵۰- ۶۵ ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک

علی اوصالی; سیروس چوبینه; رحمان سوری; علی اصغر رواسی; حسین مصطفوی; مجله پزشکی تبریز زمینه: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در […]