۵ شهریور ۱۳۹۵

تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده

حمید احمدی۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ پژمان معتمدی۳ ؛ محسن باپیران ۴ ۱کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی ۲دانشیار دانشگاه خوارزمی ۳استادیار دانشگاه خوارزمی ۴دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

پاسخ آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به فاصله استراحتی بین ست ها طی فعالیت مقاومتی در مردان تمرین نکرده

کمال عزیزبیگی بوکانی استاد‌یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، بررسی پاسخ آنزیم­های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال

یعقوب مهری الوار ۱ ؛ زهرا سایه وند۲ ؛ فهیمه عرفانی آداب۳ ؛ رشید حیدری مقدم۴ ؛ محمدعلی سماوات شریف۵ ؛ سجاد کرمی۶ ۱دانشجوی دکتری دانشگاه […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و وقفه‌های تنفسی خواب در سالمندان افسرده شهرستان سقز در سال ۱۳۹۳

محمد فرج زاده۱، میمنت حسینی *۲، جمیله محتشمی۳، سمیرا چای بخش۴، منصوره زاغری تفرشی۵ ، حمیده حاج نصیری۶ ۱- کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان امام خمینی سقز، […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تأثیر تمرین ایروبیک موزون بر سطوح سرمی امنتین-۱ و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی در زنان چاق

مهین نصرآبادی۱ ، مهدی مقرنسی *۲ ۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقدمه: امنتین-۱ آدیپوکین شناخته شده‌ای است […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

XML اثر مکمل یاری با کوآنزیم کیوتن بر قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و انسولین ناشتا: یک مطالعه مروری نظام‌مند و متاآنالیز

مائده مرادی۱، فهیمه حقیقت دوست۱، آوات فیضی۲ ، لیلا آزادبخت *۳ ۱- مرکز تحقیقات امنیت غذایی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ۲- گروه […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تاثیر توامان تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 زنان چاق مبتلا به دیابت نوع ۲

ابراهیم بنی طالبی ، طاهره رضوی، مریم نوریان ، لاله باقری استادیار، دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

مروری بر تاثیرات فیزیولوژیک تمرینات هوازی و مقاومتی بر مقاومت انسولینی و برخی بیومارکرها در بیماران کبد چرب غیرالکلی

اعظم موسوی سهروفروزانی ، محسن قنبرزاده دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: در […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی واسپین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

مریم قدیر، محسن غفرانی ، لاله باقری استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان مجله پزشکی فیض سابقه و […]