۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی اثرات شدت‌های مختلف ورزش اجباری بر فعالیت‌های شناختی و میزان فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در قشر جلوی پیشانی در موش‌های ماده وابسته به مرفین

شهربانو قدرتی جلدباخان، معصومه خلیل خلیلی، عباس علی وفایی، حسین میلادی گرجی، احمد رضا بندگی ، علی رشیدی‌پور مجله کومش سابقه و هدف: وابستگی به مرفین […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر تعاملی هشت هفته تمرینات هوازی منظم و مصرف شیر بر سطوح برخی از فاکتورهای التهابی و پروفایل لیپیدی در کودکان دارای اضافه‌وزن

پروین فرزانگی ، مهدی سمیعی ، زینب صباغیان مجله کومش سابقه و هدف: مطالعات متعدد اثرات حمایتی تمرینات هوازی و مصرف شیر در افراد چاق گزارش […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی پروفایل آهن در کودکان چاق در مقایسه با کودکان سالم

فاطمه طباطبایی، محمدرضا شریف، داود خیرخواه ، مهلا مدنی * کارشناس ارشد پرستاری مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله فیض سابقه و هدف: […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ضریب توده بدن بر بیان ژن آنتی مولرین هورمون در سلول های گرانولوزا و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

محمد نوری، کاظم قهرمانزاده، حسین بیژن پور ، عصمت آقاداود جلفائی * استادیار مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری‌های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر برنامه تمرین در آب و خشکی بر تعادل قامتی زنان مبتلا به سکته مغزی

مصطفی کمالی، بهنام قاسمی، محمدعلی صالحی، کیوان شریف مرادی * ، منصور سیاح استادیار دانشگاه کاشان مجله فیض سابقه و هدف: در سکته مغزی کنترل و […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی رابطه بین برخی از شاخص های سیستم ایمنی با حداکثر نبض اکسیژن در دختران فعال: اثر یک وهله فعالیت شدید هوازی

بختیار ترتیبیان، مریم شعبانی ، بهمن ابراهیمی ترکمانی * کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه مجله فیض سابقه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ده هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین E بر فشار خون، ضربان قلب و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان مصرف کننده مواد مخدر

سمیه آرام *، محسن غفرانی ، عباس صالحی کیا دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله فیض سابقه و هدف: افراد معتاد نسبت […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر هشت هفته تمرین همزمان هوازی- مقاومتی بر توان هوازی و ظرفیت عملکردی زنان جوان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دکتر حمید اراضی ، دکتر نادر سمامی، مریم دهقان ، عباس جعفری دانشگاه گیلان مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: با توجه به افزایش ناتوانی جسمانی […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر دو هفته همزمانی تمرین و آزمون بر شاخص های التهابی و عملکرد قدرتی مردان ورزشکار

رضا شعبانی ، دکتر آقا علی قاسم نیان مجله پزشکی کردستان زمینه و هدف: مسابقه در صبح هنگام ورزشکاران را با مشکل افزایش حساسیت به عفونت […]