۳ مهر ۱۳۹۴

اثر مکمّل‌سازی کوتاه‌مدت شکلات تلخ قبل از يک جلسه فعّاليت فزاينده‌ی ورزشی بر ليپيد پراکسيداسيون عروقی در دختران جوان فعّال

خانم نسيبه دولت آبادی فراهانی *، دکتر افسانه شمشکی، دکتر بهروز بقايی، دکتر مهديه ملانوری شمسی ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: فشار […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثير ۸ هفته تمرين هوازي بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان

محمد ابراهیم بهرام ، محمد جواد پوروقار ، حسین مجتهدی ، احمد رضا موحدی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی ترکیب بدنی می باشد و انجام تمرینات […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

بررسي ميزان آگاهي، شيوع و عوارض مصرف استروئيدهاي آنابوليك در ورزشكاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد

ناهيد بيژه، محسن دهباشي ، مهدي ساقي مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی مصرف اين مواد از سوي ورزشكاران مي باشيم. لذا هدف از انجام اين تحقيق […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور

حجت فراتی، زهرا حجتی ، فرهاد رحمانی نیا مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف كافئين بر قدرت […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی

حامد ارغوانی، سید محمد مرندی، ولگا هوسپیان ، آنیا هوسپیان ، حسین زهرایی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی بار اعمال شده براساس وزن فرد تعیین می […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثیر تمرینات تعادلی در حین استراحت فعال بر بازیافت تعادل پویا در ورزشکار خسته تا مرز واماندگی

هادي صادقي زاده ، منصوره ضيايي ، ملیحه ضیایی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: با توجه به تاثیر خستگی عضلانی ناشی از فعالیت […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

مطالعه رابطه بین نیمرخ ساختاری باکنترل پاسچر در افراد مبتلا به سندرم داون

سعید بحیرایی، حسن دانشمندی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: سندرم داون به عنوان شایع ترین دلیل ناتوانی های عقلی ناشی از اختالات ژنتیکی […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثیر ۸ هفته تمرینات ثبات مرکزی بر ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به كمردرد مزمن ناشي از فتق ديسك

هیمن ابراهیمی ، رامین بلوچی ، رسول اسلامی ، مهدی شاهرخی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع ترین معضات بهداشتی […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

مقايسه تاثير فعاليت ترکيبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولينی-۱ دختران نابالغ غير ورزشکار

رامين اميرساسان *، وحيد ساری صراف، طاهره پورقلی ، مصطفی آرمان‌فر مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: اثرات آنابوليک فعاليت ورزشی در کودکان و نوجوانان به‌واسطه […]