۲۹ مهر ۱۳۹۴

تأثير خستگی عضلات مرکزی بدن بر تعادل و استقامت زنان ورزشکار

دکتر فريده باباخانی ، کبری اولاد قبادی ، فرج ا. . فتاحی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: خستگی يکی از عواملی است که می تواند […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

بررسی اثر چای کامبوچا بر قند و پروفايل‌های ليپيد خون در موش‌های صحرايی ديابتی

محمد ملکانه، سارا صادقی زاده بافنده، فاطمه حجی پور ، محسن ناصری * استاديار، دکتری پزشکی ملکولی، مرکز تحقيقات ژنوميک، دانشگاه علوم پزشکی بيرجند، بيرجند، ايران؛ […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

نقش توده بدنی مادر در مدت شیردهی

شهین سعیدی نجات؛ ۲ مهدیه عاطفی ؛ ۲ مریم عاطفی؛ ۲ لیلا خطیبی؛ ۲ مریم علیزاده؛ ۲ مریم قاسمی ۱دکترای حرفه ای، گروه بهداشت و مدیریت، […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تاثیر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آپلین-۱۲، نسفاتین-۱ و ضربان قلب استراحتی در زنان مسن مبتلا به پر‌فشاری

مریم مختاری؛ ۲ فرهاد دریانوش ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ۲دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل ال-کارنیتین بر نیمرخ لیپیدی سرم و قند خون در مردان دیابتی

محمدرضا رمضان پور؛ ۲ محمد مطبوع ؛ ۱ سید محمود حجازی ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، […]
۱۵ مهر ۱۳۹۴

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی

مقالات فیزیولوژی ورزشی همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی – دانشگاه محقق اردبیلی دانلود رایگان
۳ مهر ۱۳۹۴

بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد

محمد جواد مجاهدی؛ ۲ مریم حامی ؛ ۳ محمد تقی شاکری؛ ۴ محمد حسین حسنی؛ ۵ میترا احدی ۱استاد نفرولوژی، مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، دانشگاه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

تأثیر تمرین با و بدون عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق‌شده از سلول‌های آستروسیت مزنسفال مخچه موش‌های در معرض ۶- هیدروکسی دوپامین

راضیه محمدی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: تحقیقات گذشته نشان داده‌اند تمرین و استفاده از آنتی‌اکسیدان، تأثیر مثبتی در مقابل استرس اکسایشی ایفا می‌کند. بنابراین، […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر فعاليت هوازی طولانی مدت بر سطوح پلاسمايی آپلين و امنتين در موش‌های صحرايی

حامد علی زاده پهلوانی، دکتر فرهاد دريانوش *، محمد شرافتی مقدم ، بهنام کشتکار حسام آبادی دانشيار فيزيولوژی ورزشی دانشگاه شيراز مجله پزشکی قزوین زمينه : […]