۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر تمرین مقاومتی بلندمدت بر عوامل رشدی و انسولین پلاسمایی دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید

نسیم بهزادنژاد ۱ ؛ سیدمحمد مرندی۲ ؛ فهیمه اسفرجانی۳ ؛ احمد عابدی۴ ۱٫ کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۲دانشیار […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و پروتئین واکنشگرC در مردان میانسال چاق

کیا رنجبر۱ ؛ رحمن سوری ۲ ؛ علی اصغر رواسی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران ۲دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

لطفعلی بلبلی۱ ؛ جواد جلالی ۲ ؛ معرفت سیاهکوهیان۳ ۱دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ۲کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ۳استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی این […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان

علی گرزی ۱ ؛ یاسر کاظم زاده۲ ؛ پرویز احمدی۳ ۱استادیار دانشگاه زنجان ۲استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر ۳کارشناسی ارشد، ادارۀ ورزش و جوانان استان […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان دختر ۱۱ تا ۱۷ ساله تهرانی سنجیده شده به دو روش اسپیرومتری و معادله آلومتری

افسانه شاکرین ؛ زیبا استوان کارشناس ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مجله فیزیولوژی ورزشی این پژوهش با هدف اجرای تعیین میزان همبستگی ظرفیت حیاتی دانش‌آموزان […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ابراهیم عطار سیاح ۱ ؛ سید علیرضا حسینی کاخک۲ ؛ محمدرضا حامدی نیا۳ ؛ ایمان عباسی فرمان آبادی۱ ۱کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری ۲دانشیار دانشگاه حکیم […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش‌های پارکینسونی

سید امید حمیدی پرچیکلایی ۱ ؛ ضیاء فلاح محمدی۲ ؛ اکبر حاجی زاده مقدم۲ ۱کارشناس ارشد دانشگاه مازندران ۲دانشیار دانشگاه مازندران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر مصرف مکمل اسید های آمینه ی شاخه دار بر نشانگرهای آسیب عضلانی به دنبال فعالیت برون گرا در بازیکنان بسکتبال مرد

دیانا کیهانی ۱ ؛ مهدی کارگرفرد۲ ۱دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه ۲دانشیار دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات مصرف مکمل اسید­های آمینۀ […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

توصیف نیم‌رخ ترکیب بدن و پیکرسنجی داوران لیگ برتر فوتبال ایران و رابطه این عوامل با آزمون‌های ویژه آمادگی جسمانی آنها

حمید اراضی ۱ ؛ جواد مهربانی۲ ؛ جلیل جوان۳ ؛ هادی نوبری۴ ۱دانشیار دانشگاه گیلان ۲استادیار دانشگاه گیلان ۳داور ملی فوتبال و کارشناس ارشد دانشگاه آزاد […]