۱۱ بهمن ۱۳۹۷

تأثیرات دو شیوه تمرینی ترکیبی (قدرتی-هوازی) و سرعتی شدید بر پارامترهای جدید خطر قلبی-متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی. ۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی، دانشیار فیزیولوژی […]
۱۱ بهمن ۱۳۹۷

تأثیر تمرین هوازی و بی‌هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان ژن VEGFA و VEGFR2 میوکارد رت پس از ایسکمی ریپرفیوژن

۱- دانش آموخته مقطع دکتری، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ۲- دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ۳- استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، […]
۱۱ بهمن ۱۳۹۷

تأثیر محافظتی تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا در مقابل سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین در رت‌ها

۱- دانشجوی دوره دکتری رشته فیزیولوزی ورزشی قلب و عروق و تنفس، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، جلفا، ایران. ۲- دانشیار، دانشكده تربيت بدني و […]
۱۱ بهمن ۱۳۹۷

اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

حلیمه وحدت پور۱ ، سعید شاکریان* ۲، علی اکبر علی زاده۳ ، سیدرضا فاطمی طباطبائی۴ ۱- کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

Effects of a 12-week aerobic exercise on markers of hypertension in men

Behrouz Baghaiee 1 * , Pouran Karimi 2, Khadije Ebrahimi 3, Saeed Dabagh Nikoo kheslat 4, Mohammad Hossein Sadeghi Zali 5, Amir Mohammad Daneshian Moghaddam 6, […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر تغییرات قدرت و وزن عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی در موش های صحرایی

محسن محمدنیا احمدی ۱؛ حمید رجبی۲ ۱دانشگاه بیرجند عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. مطالعات کابردی […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید برشاخص های عملکردی و خونی پاروزنان مرد نخبه

محمدعلی قرائت ۱؛ علی رضا رمضانی۲ ۱دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران. ۲دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تأثیر ۱۲ هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-۴ و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین ۶۵-۵۰ سال

نیکو خسروی۱؛ رحمان سوری۲؛ سیدعباس میرشفیعی۳؛ فهیمه قلی جانی ۴ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. ۲دانشیار فیزیولوژی […]
۱۵ آبان ۱۳۹۷

اثر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی دختران کم‌توانی ذهنی

علی رضا حسینی کاخک ۱؛ شهناز نصرابادی۲؛ امیرحسین حقیقی۱؛ اکرم شریفی مقدم۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم […]