۲۶ آبان ۱۳۹۶

اثر یک دوره تمرینات هوازی با شدت متوسط بر فعالیت آمینوترانسفرازهای کبدی در زنان چاق بزرگسال کم تحرک

Zohreh Afsharmand1, Mojtaba Eizadi2* ۱٫ دانشگاه آزاد اسلامشهر- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی. ۲٫ دانشگاه آزاد ساوه- دانشکده […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

بیان نسبی ژن‌های کلیدی متابولیسم لیپید به‌دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی

مریم ابراهیمی۱؛ رزیتا فتحی ۲؛ زربخت انصاری پیرسرایی۳؛ الهه طالبی گرکانی۲ ۱دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه مازندران ۲دانشیار بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه مازندران ۳دانشیار […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تخمین سطح مقطع عضلۀ چهار‌سر‌ران و همسترینگ با استفاده از اندازه‌های آنتروپومتریکی ناحیۀ ران

رئوف نگارش ۱؛ روح اله رنجبر۲؛ عبدالحمید حبیبی۳؛ محمد مومن غریبوند۴؛ مطهره مختارزاده۱ ۱دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

امکان‌سنجی پایش تمرین مقاومتی موش روی نردبان با زوایای متغیر به کمک ثبت لحظه‌ای حرکات

آرزو فرزانه ۱؛ محمدرضا اسد۲؛ سید محمد مرندی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام‌نور کرج ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام‌نور کرج ۳استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان مجله […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

مقایسۀ اثر زمان‌های متفاوت مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت ورزشی بر MFO و Fatmax در دوندگان استقامتی

بهنام روزبه ۱؛ حمید محبی۲ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ اثر […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر

آسیه عباسی دلویی ۱؛ احمد عبدی۱؛ سید جواد ضیاالحق۲؛ اسد شاه بهرامی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف ویتامین E بر روی کبد چرب غیر‌الکلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ شهرستان شاهرود

حسین مرادی ۱؛ نسرین رضویان زاده۲؛ علی یونسیان۳؛ الهام زاهدی۴ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، آموزش‌و‌پرورش شاهرود ۲استادیار، متخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی ۳دانشیار فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر یک دوره تمرین عضلات دمی در ارتفاع به‌همراه تمرین اختصاصی در ارتفاع بالا و پایین بر اشباع اکسیژن سرخرگی و عملکرد دوندگان استقامت تیم ملی

روح اله محمدی میرزایی ۱؛ شادمهر میردار۲؛ علیرضا صفایی۳ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۳مربی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران […]
۲۶ آبان ۱۳۹۶

تأثیر تمرین هوازی بر استرس اکسیداتیو بافت کلیوی رت‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی

فرزاد ناظم۱؛ الهام حکامیان۲؛ کمال رنجبر ۳؛ افشین نظری۴ ۱استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان ۳استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]