۱۲ آبان ۱۳۹۳

شیوع ديابت بارداري در ايران: مرور سیستماتیک

سیده زینب الماسی, حمید صالحی‌نیا مجله پزشکی اصفهان مقدمه: ديابت بارداري يک مشکل بهداشتي در حال افزايش در سراسر دنيا و يکي از شايع‌ترين عوارض حاملگي […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار

۱ کبری میرزاخانی؛ ۲ زهرا حجازی نیا ؛ ۳ ناهید گلمکانی؛ ۴ معصومه میرتیموری؛ ۵ محمد علی سردار؛ ۶ محمدتقی شاکری ۱مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

بررسی نرم قد، وزن و نمايه توده بدنی ( BMI) در کودکان ۱۱-۶ سال شهر يزد در سال ۹۰-۱۳۸۹

حسن مظفری خسروی*، لاله نبی زاده اصل، مريم اکبری، زينب احدی ، بهروز طلائی طلوع بهداشت یزد مقدمه: ارزيابی روند رشد بويژه در اطفال از اهميت […]
۱۲ آبان ۱۳۹۳

ارتباط بين هيپوکسی شبانه با ميزان کسر جهشی بطن چپ در بيماران با نارسايی احتقانی قلب

محمد ميرزا آقازاده*، نسرين فولادی، بيژن زمانی، فريبا مهدی نيا ، راحله محمدی مجله پزشکی اردبیل زمينه و هدف: نارسايی قلبی از علل عمده بستری های […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تمرین بر روی دستگاه نوارگردان آنتی اکسیدان Nrf2 را برای محافظت از سلول های عصبی دوپامینرژیک nigrostriatal از صدمات +MPP فعال می کند (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ Yi-Hsien Tsou a, Ching-Ting Shih a, Cheng-Hsin Ching a, Jui-Yen Huang a, Chauying J. Jen a, Lung Yu b, Yu-Min Kuo c, Fong-SenWu a, Jih-Ing […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تاثیر مصرف نوشیدنی های حاوی درشت مغذی ها بر اشتها و مصرف انرژی، بعد از تمرین ورزشی (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ David J. Clayton, David J. Stensel, PhillipWatson, Lewis J. James * School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, Loughborough, Leicestershire LE11 3TU, UK […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تمرین شنا و مکمل diselenide بر سایتوکاین ها التهابی و ضد التهابی متاثر از سالمندی، تاثیر دارد (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ Marlon R. Leite a, José L. Cechella a, Anderson C. Mantovani a, Marta M.M.F. Duarte b, Cristina W. Nogueira a, Gilson Zeni a,⇑ a Laboratório […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تاثیرات ورزش بر قلب در محیط آزمایشگاهی -مقاله مروری (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ Dane J. Youtz a, Michael C. Isfort b, Clayton M. Eichenseer a, Timothy D. Nelin b, Loren E. Wold a,b,c,d,⁎ a College of Nursing, The […]
۱ آبان ۱۳۹۳

تخمین حداکثر نبض اکسیژن (O2Ppeak) بدون استفاده از تست ورزش در افراد مسن (مقاله لاتین)

۲۰۱۴ Geraldo A. Maranhao Neto a, Ricardo B. Oliveira b, Jonathan N. Myers c, Paulo T.V. Farinatti a,b,* a Salgado de Oliveira University, Niteroi, RJ, Brazil […]