۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی سرعتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و انسولین کودکان دارای اضافه وزن

عبدالرضا کاظمی۱، مسعود رحمتی *، فهیمه اسکندری۳ ، سیدجلال طاهرآبادی۴ ۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر۸ هفته تمرین ایروبیک و مصرف مکمل چای سبز برپروتئین شوک حرارتی (HSP72) زنان چاق دیابتی نوع ۲

مریم ایزدی قهفرخی *، محمد فرامرزی ، مهدی مقرنسی مجله ارمفان دانش زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ۸ هفته تمرین ایروبیک و مصرف […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر تمرینات هوازی بر سطح سرمی آدیپولین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن

رحمان سوری *، محمدرضا اسد، زهره براهویی جمار ، نجمه رضائیان دانشیار دانشگاه تهران مجله فیض سابقه و هدف: آدیپولین (CTRP12)، آدیپوسایتوکاین ضد التهابی مترشحه از […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات ورزشی بر شاخص‌های عملکرد ریوی در مردان مبتلا به دیابت نوع ۲

محمدطاهر افشون‌پور، اکبر قلاوند، روح‌اله رضایی * ، عبدالحمید حبیبی مجله پزشکی البرز زمینه و هدف: یک از عوارض بلند مدت دیابت عوارض ریوی می‌باشد. از […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی کمرین، آمیلوئید سرمی A، پروتئین واکنش‌گر – C و لیپیدهای پلاسما در مردان چاق

امیرحسین پازکی *، سیروس چوبینه ، علی اکبرنژاد کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: شواهد […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر حاد تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر لپتین سرم و شاخص مقاومت انسولین در مردان غیر فعال

بهرام عابدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات مجله یافته مقدمه: مقاومت لپتین یکی از موثرترین فاکتورهای هایپر انسولینیمیا است و در نهایت فقدان تحمل گلوکز […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت رزوین بر پروتئین واکنشگر C در بازیکنان والیبال زن نخبه

الهه ملکیان فینی *، نادر شوندی، مجید نجاتی ، ناصر حسینی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان ، malekyian.e@staff.kashanu.ac.ir دانشیار دانشگاه اراک کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات علوم تشریح […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

اکبر اعظمیان جزی، محمدرضا حافظی، جواد چراغی ، هادی عبدی * دانشیار دانشگاه شهرکرد استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام استادیار دانشگاه ایلام مربی دانشگاه شهرکرد مجله […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق

غفور غفاری *، لطفعلی بلبلی، علی رجبی ، صابر ساعدموچشی کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری دانشگاه […]