۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر تمرین هوازی بر خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز

بیان فیاضی، عبدالحسین پرنو ، بهروز احسن استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه مجله پرستاری و مامائی جامع نگر مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروز یک بیماری مزمن و خودایمن […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تأثیر دوره‌های کوتاه‌مدت سه و پنج روز تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز سرمی موش‌های صحرایی سالم

شیرین هنرپیشه، غلامحسین ناظم‌زادگان ، فرهاد دریانوش، مهدی صمدی، مرضیه اسکندری ، محمود حسن‌پور استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، بخش علوم […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۵

یک فصل از کتاب. تاثیر تمرین مقاومتی و فیزیکی بر سلامتی انسان

یک فصل از کتاب. تاثیر تمرین مقاومتی و فیزیکی بر سلامتی انسان
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر تغییرات پاراکسوناز-۱، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا؛ به دنبال ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط

بهروز بقایی *، معرفت سیاه کوهیان، مهدی حکیمی، لطفعلی بلبلی ، کیوان احمدی دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی مجله پزشکی شهر کرد زمینه و هدف: پاراکسوناز-۱، […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

مقایسه اثرات ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی بر ANP، اندوتلین-۱، آپلین و فشارخون در مردان میان‌سال با فشارخون بالا

مهدی حکیمی ، مریم علی محمدی، بهروز بقایی، معرفت سیاهکوهیان ، لطفعلی بلبلی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران مجله پزشکی […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیر بر شاخص‌های قلبی تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج

مهدی عالی زاده۱ ؛ معرفت سیاه کوهیان ۲ ؛ آیلار ایمانی۳ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲استاد […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان

منصور کرجی بانی۱ ؛ علیرضا نخعی۲ ؛ فرزانه منتظری فر ۳ ؛ احسان رخشانی۴ ۱استادیار گروه تغذیه ، مرکز ارتقاء سلامت ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران

امیر رشیدلمیر ۱ ؛ محسن دهباشی۲ ؛ بهاره کتابدار۳ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۲دانشجوی دکتری بیوشیمی […]
۴ فروردین ۱۳۹۵

Global Overview of the Epidemiology of Atherosclerotic Cardiovascular Disease

Arch Med Res Barquera S1, Pedroza-Tobías A2, Medina C2, Hernández-Barrera L2, Bibbins-Domingo K3, Lozano R2, Moran AE4. Author information ۱Centro de Investigación en Nutrición y Salud, […]