۲۳ آذر ۱۳۹۲

پای ضربدری

این عاضه بین سنین ۵-۶ سالگی در کودکان اغلب اتفاق می افتد. که تا قبل از سن مدرسه خود به خود رفع خواهد شد.از دلایل بروز […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

کف پای صاف

به صورت منعطف و سخت می باشد. در کف پای ضاف منعطف عضلات کف پا و لیگامنت ها دچار کشیده گی می شوند و قوس پا […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

۵ماده غذایی برای افزایش قدرت عضلات

تحقیقات نشان می دهد ارتباط قوی بین حجم عضلات و سلامتی بدن وجود دارد. وقتی پا به سن می گذاریم بدن حالت عضلانی خود را از […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

تقویت پا و مچ برای دوندگان

از آنجایی که قدرت پا و مچ برای دونده و افرادی که به ورزشهایی همراه با دویدن میپردازند اهمیتی حیاتی دارد، اختصاص دادن زمانی برای تقویت […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

محکم شدن عضلات شکم

کشیده نگه داشتن بدن هنگام راه رفتن بدن خود را صاف و کشیده- شکم تو، عضلات باسن سفت و سر بالا- نگه دارید و تصور کنید […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

سایت در حال ساخت