۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی تأثير ورزش صبحگاهی بر کيفيت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر اراک: يک گزارش کوتاه

ايمان نويدی، فضل اله غفرانی پور، زهرا طاهری ، محبوبه خورسندی* مجله پزشکی رفسنجان زمينه و هدف: کارمندان قشر عظيمی از شاغلين هستند و کار بی‌تحرکی […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثير تمرين قدرتی بر سطوح سرمی عامل نکروز تومور-آلفا، پروتئين واکنشگر C، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غيرفعال

ويان وثوقی بانه*، فتاح مرادی۲، حميد آقاعلی نژاد۳ ، مقصود پيری۴ مربی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ايران، […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

تأثير تمرين استقامتی و مقاومتی بر عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز و کورتيزول سرم در دانشجويان پسر غيرفعال: کارآزمايی بالينی تصادفی شده

عليرضا براری، جبار بشيری، عليرضا رحيمی ، الهام مختاری مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: عامل رشد عصبی مشتق از مغز نقش مهمی در رشد […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

مقايسه اثر بازتوانی ورزشی خانگی با بازتوانی قلبی در مرکز بر روی پروفايل چربی بيماران عروق کرونر

اعظم موسوی سهروفروزانی*، فهيمه اسفرجانی، معصومه صادقی ، حسين حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: اگرچه شرکت در بازتوانی قلبی در مرکز به منظور کاهش […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

ارتباط غلظت رسيستين سرم با فشار خون، مقاومت انسولينی، نيم رخ چربی، تعداد گلبول های سفيد و عملکرد قلبی تنفسی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی* ، سوران حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آديپوسايتوکينِ رسيستين يک ميانجی التهابی و زيست شاخص بيماری های متابوليکی و قلبی عروقی می […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی تاثير يک دوره تمرين مقاومتی بر سطح مقطع عضله پهن داخلی و خارجی زنان مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی

فاطمه سالاری عسکر، دکتر مهرداد عنبريان*، دکتر علی احسان صالح ، دکتر منصور صاحب الزمانی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: افزايش غير طبيعی سطح مقطع […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

اثر ۶ هفته تمرين کم حجم تناوبی شديد بر غلظت سرمی لپتين، گلوکز و درصد چربی بدن کشتی گيران جوان

دکتر عبدالرضا کاظمی*، دکتر رسول اسلامی، مسعود قائد علی ، مختار قنبرزاده مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

مقايسه اثر دو پروتکل تمرينات هوازی و تمرينات مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بيماری نوروپاتی-ديابتی

مهدی خان بابازاده، احمد ابراهيمی عطری ، امير رشيدلمير مجله پزشکی یزد مقدمه: نوروپاتی ديابتی يکی از شايع‌ترين عوارض ميکرو واسکولار ديابت است. در اين تحقيق […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بررسی تأثیر پیاده روی با گام شمار بر سلامت عمومی زنان یائسه

۱ پروین نیکخواه ؛ ۲ پروین عابدی؛ ۳ شهناز نجار ۱دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. ۲استادیار […]