۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی بر آنزیم کراتین‌کیناز و پروتئین واکنش‌گر-C سرمی مردان تکواندوکار

کیوان گدرونی ؛ افشار جعفری؛ محمد‌علی حسینپور فیضی دانشگاه تبریز مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش حاضر مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی با وزنه […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی قلب و ناحیه پیش‌حرکتی کورتکس مغز موش‌های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده‌ساز

۱ امیر خسروی؛ ۲ بهمن میرزایی ؛ ۳ جواد مهربانی؛ ۴ بهرام رسولیان ۱دانشگاه آیت اله بروجردی- گروه تربیت بدنی ۲استاد.دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسۀ تأثیر دو نوع پروتکل تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

۱ پریسا بنائی؛ ۲ وحید تادیبی ؛ ۳ مهرعلی رحیمی ۱رازی ۲استاد/دانشگاه رازی ۳استاد/ دانشگاه علوم پزشکی رازی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش مقایسۀ تأثیر […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

بررسی رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم و ژنوتیپ های آنزیم مبدل آنژیوتنسین با قدرت عضلانی در ورزشکاران تمرین‌کرده وزنه‌برداری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

۱ رامین ایمری اسکندری؛ ۲ کریم صالح زاده ؛ ۳ محسن شیرمحمدزاده ۱دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه

اکرم خانی رزوه؛ صابر رضانژاد ؛ عفت بمبئی چی دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف پژوهش بررسی اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

۱ محمد فتحی؛ ۲ رضا قراخانلو ۱دانشگاه لرستان ۲دانشگاه تربیت مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

پیش‌بینی حداکثر لاکتات حالت پایدار از طریق شروع تجمع لاکتات خون طی آزمون فزاینده روی دوچرخه‌سواران جوان تمرین‌کرده

۱ حمید قبادی ؛ ۲ حمید معرفتی ۱شهید باهنر کرمان ۲مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف مطالعۀ حاضر پیش‌بینی ‌برون‌دۀ توانی معادل با حداکثر لاکتات حالت پایدار […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسه اثر ۸ هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن

۱ مهدی حکیمی ؛ ۲ داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ۳ مریم علی محمدی ۱دانشگاه محقق اردبیلی ۲دانشگاه کردستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳دبیر تربیت […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثير تمرينات ترکيبی همراه با مصرف مکمل ال-کارنيتين بر تغييرات هورمونی، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی در مردان چاق

مهدی حکيمی*، داريوش شيخ‌الاسلامی وطنی ، مريم علی محمدی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، ايران مجله […]