۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال

مهرداد فتحی۱ ؛ کیوان حجازی ۲ ؛ مجتبی کیانی گل۳ ۱-استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

مقایسه تأثیر دریافت وعده های غذایی دارای بار گلیسمی (GL) بالا یا پایین، قبل از ورزش استقامتی بر پاسخ گلیسمیک در خانم های ورزشکار: یک کارآزمایی غذادهی متقاطع

زینت شریف حسین، رضا غیاثوند ، آوات فیضی، محمد مرندی ، پرستو توسلی مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: اهمیت مصرف کربوهیدرات به میزان کافی قبل […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

نمایه توده بدنی و رابطه آن با کیفیت زندگی زنان یائسه

آذر گل مکانی ، منصوره شریعتی سرچشمه، پرویز معروضی ، طیبه رضایی ثانی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور مجله پرستاری و مامائی جامع نگر مقدمه: […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر تمرین هوازی بر خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز

بیان فیاضی، عبدالحسین پرنو ، بهروز احسن استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه مجله پرستاری و مامائی جامع نگر مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروز یک بیماری مزمن و خودایمن […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تأثیر دوره‌های کوتاه‌مدت سه و پنج روز تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز سرمی موش‌های صحرایی سالم

شیرین هنرپیشه، غلامحسین ناظم‌زادگان ، فرهاد دریانوش، مهدی صمدی، مرضیه اسکندری ، محمود حسن‌پور استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، بخش علوم […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۵

یک فصل از کتاب. تاثیر تمرین مقاومتی و فیزیکی بر سلامتی انسان

یک فصل از کتاب. تاثیر تمرین مقاومتی و فیزیکی بر سلامتی انسان
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر تغییرات پاراکسوناز-۱، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا؛ به دنبال ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط

بهروز بقایی *، معرفت سیاه کوهیان، مهدی حکیمی، لطفعلی بلبلی ، کیوان احمدی دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی مجله پزشکی شهر کرد زمینه و هدف: پاراکسوناز-۱، […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

مقایسه اثرات ۱۲ هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی بر ANP، اندوتلین-۱، آپلین و فشارخون در مردان میان‌سال با فشارخون بالا

مهدی حکیمی ، مریم علی محمدی، بهروز بقایی، معرفت سیاهکوهیان ، لطفعلی بلبلی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران مجله پزشکی […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۵

تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیر بر شاخص‌های قلبی تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج

مهدی عالی زاده۱ ؛ معرفت سیاه کوهیان ۲ ؛ آیلار ایمانی۳ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲استاد […]