۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

اثر پیشگیرانه و کمک درمانی تمرینات استقامتی بر سطوح اینترلوکین-۶ بافتی و حجم تومور موش های مبتلا به سرطان پستان

حميد آقاعلي نژاد; فاطمه شکرالهی; حسن متین همایی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: ورزش اثر پیشگیری بر سرطان پستان (رایج ترین سرطان در میان زنان) […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ۸ هفته تمرین متناوب هوازی بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت قندی نوع دو

فرحناز مطلبی *، سعید شاکریان ، روح اله رنجبر کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران مجله افق دانش […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای با مکمل زعفران بر پاسخ هورمون‌های انسولین و استرادیول

عباس قنبری نیاکی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی * ، ایوب سعیدی کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی در موش‌های نر ویستار سالم

امیر رشیدلمیر *، محمد رضا باسامی، سیدرضا عطارزاده حسینی، کیوان حجازی ، سیدمحمد متولی عنبرانی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی بر دامنه حرکتی و درد مبتلایان به سندرم گیرافتادگی شانه

محمد حسین رضوانی، رضا پاشاپور، بهنام قاسم مجله دانش و تندرستی   مقدمه: سندروم گيرافتادگي شانه از علل بروز درد و محدوديت حركتی شانه محسوب مي‌شود […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی اثرات تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر حافظه افراد سالم

محمد رشیدی ، علی رشیدی پور، غلامحسن واعظی ، راهب قربانی مجله کومش سابقه و هدف: شواهد حاکی است فعالیت بدنی، یادگیری و حافظه را در […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی اثرات شدت‌های مختلف ورزش اجباری بر فعالیت‌های شناختی و میزان فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در قشر جلوی پیشانی در موش‌های ماده وابسته به مرفین

شهربانو قدرتی جلدباخان، معصومه خلیل خلیلی، عباس علی وفایی، حسین میلادی گرجی، احمد رضا بندگی ، علی رشیدی‌پور مجله کومش سابقه و هدف: وابستگی به مرفین […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر تعاملی هشت هفته تمرینات هوازی منظم و مصرف شیر بر سطوح برخی از فاکتورهای التهابی و پروفایل لیپیدی در کودکان دارای اضافه‌وزن

پروین فرزانگی ، مهدی سمیعی ، زینب صباغیان مجله کومش سابقه و هدف: مطالعات متعدد اثرات حمایتی تمرینات هوازی و مصرف شیر در افراد چاق گزارش […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی پروفایل آهن در کودکان چاق در مقایسه با کودکان سالم

فاطمه طباطبایی، محمدرضا شریف، داود خیرخواه ، مهلا مدنی * کارشناس ارشد پرستاری مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان مجله فیض سابقه و هدف: […]