۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Pgc1α وUcp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی و چربی قهوه ای در موش‌های نر C57BL/6

سمانه شیرخانی۱؛ سید محمد مرندی ۱؛ فاطمه کاظمی نسب۱؛ کامران قائدی۲؛ فهیمه اسفرجانی۳؛ محمد حسین نصر اصفهانی۴ ۱گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر برخی از عوامل آنژیوژنزی در بافت کلیه موش های صحرایی دیابتی

رزیتا فتحی ۱؛ فرزاد فعلی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ حمید رجبی۴؛ Aliakbar Mahmoodi5 ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، شاخه بیوشیمی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

بررسی اثر یک دوره ۱۲ هفته‌ای تمرین ترکیبی بر سطوحBDNF ، عوامل هماتولوژیک و برخی از شاخص های سیستم ایمنی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

میترا خادم الشریعه ۱؛ وحید تأدیبی۲؛ ناصر بهپور۳؛ محمدرضا حامدی نیا۴ ۱دانشجوی دکتری ، دانشگاه رازی کرمانشاه ۲دانشیار/ دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی ۳دانشیار، دانشکده تربیت […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

توصیف و ارتباط عملکرد قلبی تنفسی و ترکیب بدنی با استفاده از روش های نوین در مردان و زنان اصفهانی

ولی الله دبیدی روشن ۱؛ نفیسه نصراللهی بروجنی۲ ۱دانشگاه مازندران ۲فیزیولوژی ورزشی،علوم ورزشی،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی چکیده شاخص توده بدن و محیط کمر چربی […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت روی مسیر سیگنالینگ PGC-1α/FNDC5/BDNF در رت‌های پارکینسونی ۶-OHDA

زینب رضایی۱؛ سید محمد مرندی email 2؛ حجت اله علایی۳؛ فهیمه اسفرجانی۴ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان ۲گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

کتاب های در دست ترجمه فیزیولوژی ورزشی

وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران بر جلوگیری از ترجمه های همزمان کتب فیزیولوژی ورزشی، آماده همکاری با اساتید و محققان گرامی در زمینه اطلاع […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

Can physical activity ameliorate immunosenescence and thereby reduce age-related multi-morbidity?

Niharika A. Duggal, Grace Niemiro, Stephen D. R. Harridge, Richard J. Simpson & Janet M. Lord nature journal Abstract Remodelling of the immune system with age […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

Prehypertension exercise training attenuates hypertension and cardiac hypertrophy accompanied by temporal changes in the levels of angiotensin II and angiotensin (1-7)

Wen-Wen Peng, Lin Hong, Guo-Ying Liu, Cheng Lin, Xiao-Lin Zhao, Shi-Zhong Wang, Li Lin & Yan-Xia Pan Nature journal Abstract Appropriate exercise training (ExT) has been […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

The effects of aerobic training before and after the induction of Alzheimer’s disease on ABCA1 and APOE mRNA expression and the level of soluble Aβ۱-۴۲ in the hippocampus of male Wistar rats

Zahra Sarlakorcid 1; Mahtab Moazzami email orcid 1; Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini1; Reza Gharakhanlou2 ۱Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran ۲Faculty of […]