۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر مکمل ‌دهی ویتامین نوروبیون بر آسیب سلول عضلانی ناشی از فعالیت وامانده ‌ساز در بوکسورهای آماتور مرد

فرامرز یزدانی۱، جواد وکیلی *۲، مهناز امیدی۳، عبدالحسین طاهری کلانی۴ ۱- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲- استادیار گروه […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس ۲۱۷ هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی

رسول زیدآبادی ، الهه عرب عامری، ناصر نقدی، بهرام بلوری استادیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری مجله فیض سابقه و هدف: امروزه استفاده گسترده از […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و پویا با چشم بسته پس از چهار هفته گرم کردن ایستا در ورزشکاران ژیمناست ماهر

فرشته احمدآبادی، سید محسن آوندی *، عاطفه امینیان فر مجله کومش هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

تأثیرات شیب و سرعت تردمیل بر فعالیت عضله گاستروکنمیوس داخلی در بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن

رقیه محمدی *، سعید طالبیان، سمانه علی آبادی، سعید یکانی نژاد، محمدرضا هادیان مجله کومش هدف: عضلات پلانتارفلکسور نیروی جلوبرنده بدن را در نیمه دوم مرحله […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر ده هفته فعالیت استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتورهای درگیر در فرایند آنژیوژنز عضله اسکلتی پس از انفارکتوس قلبی در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

ملیحه اردکانی زاده، کمال رنجبر، فرزاد ناظم * مجله کومش هدف: تاثیر تمرینات ورزشی بر فرایند آنژیوژنز عضله اسکلتی در موش‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی مشخص […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل جینسینگ بر فاکتورهای رشد اندوتلیال عروق و مشتق از پلاکت در سرم دانشجویان زن غیر ورزشکار

علیرضا براری، آسیه عباسی دلویی *، عزت دوروکی مجله کومش هدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف مکمل جینسینگ بر […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سطوح نسفاتین-۱، نوروپپتیدY و کورتیزول در مردان چاق

رحمن سوری *، فاطمه محمودی، کیا رنجبر، اعظم رمضانخانی، مینا اکبری مجله کومش هدف: تنظیم اشتها بر هموستاز انرژی تأثیر بسزایی دارد. نسفاتین-۱ و نوروپپتیدY دو […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل گزنه بر سطح hs-CRP زنان غیر فعال مبتلا به دیابت نوع دو

زهره محمدنیا، علی حسنی مجله کومش هدف: در بیماران دیابتی سطوح عوامل التهابی از جمله، پروتئین واکنشیC  با حساسیت بالا (High Sensitivity C-Reactive Protein, hs-CRP) می‌باشد […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

تاثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر غلظت بیومارکرهای استرس اکسایشی در مردان مسن غیر فعال

سیروان آتشک *، کمال عزیزبیگی مجله کومش هدف: تولید بیش از حد رادیکال‌های آزاد، به ویژه گونه‌های فعال اکسیژن نقش مهمی در تسریع فرایند پیری دارد. […]