۲۳ اسفند ۱۳۹۳

تأثير تمرين استقامتی شنا در دوران بارداری بر ساختار بافتی و شاخص آپوپتوزی کبد موش‏های صحرايی

شادمهر ميردارهريجانی*، نرگس موسوی۲ ، غلام رضا حميديان۳ گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر ۲- گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

تاثير دو شيوه متفاوت بارگيری بيکربنات سديم همراه با فعاليت هوازی بر شاخص‌های آسيب عضلانی در مردان جوان

صابر ساعد* ، اقا اصغر توفيقی کارشناس ارشد دانشگاه اروميه مجله پزشکی ایلام مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير دو نوع بارگيری کوتاه‌مدت مکمل بيکربنات […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

مقايسه تأثير زنجبيل و تمرين ورزشی مقاومتی بر ديسمنوره اوليه در دختران دانشجوی دانشگاه شيراز

نفيسه سعادت‌نژاد۱، مريم کوشکی‌جهرمی * ، محسن ثالثی۱ ۱- بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز بخش تربيت بدنی و […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر کنترل قند خون و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲

۱ پیمان یوسفی پور؛ ۲ وحید تأدیبی ؛ ۳ ناصر بهپور؛ ۳ عبدالحسین پرنو؛ ۱ محمد احسان دلبری؛ ۱ صیاد رشیدی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بررسي تاثير مصرف چاي سبز بر کاهش وزن و تغييرات هورموني در بيماران داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک

مريم اله داديان، هانيه رنجبر، دکتر هتاو قاسمي تهراني، مژگان جاني قربان، اعظم دادخواه، فاطمه اله داديان، فرزانه ذره، فاطمه محمدي، مريم يزدي مجله پزشکی همدان […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین‌‌های پلاسما مردان چاق

۱ محمد گله داری؛ ۲ محمدعلی آذربایجانی* ۱دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۲دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجله فیزیولوژی ورزشی مطالعة […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تأثیر مصرف کوتاه‌مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه‌ای در مردان ورزشکار

۱ مهدی عالی زاده؛ ۲ معرفت سیاهکوهیان ۱کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی ۲استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش تعیین تأثیر مصرف […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

ﺗﺄثیر تمرین‌های متفاوت ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز موش‌های صحرایی

حامد برزگر ؛ الهام وسدی؛ محبوبه برجیان فرد دانشجوی دکتری دانشگاه تهران مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف شناخت اثرات احتمالی شیوه­های متفاوت تمرینات ورزشی […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۳

تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

۱ علیرضا سلیمی آوانسر؛ ۲ سید علیرضا توکلی خورمیزی؛ ۲ مرضیه السادات آذرنیوه ۱استادیار دانشگاه شهید بهشتی ۲مربی دانشگاه زابل مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این […]