۶ تیر ۱۳۹۸

مقایسۀ تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژیوژنیکی( VEGF ) و آنژیوستاتیکی ( ES ) در زنان غیرفعال

جواد طلوعی آذر۱؛ علی اصغر رواسی ۲؛ رحمن سوری۳؛ علی اکبرنژاد۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت […]
۶ تیر ۱۳۹۸

اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص‌های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو

علی رجبی۱ ، علی اکبرنژاد* ۲، معرفت سیاه‌کوهیان۳ ، مرتضی یاری۴ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ۲- […]
۶ تیر ۱۳۹۸

اثر تمرین تناوبی شدید و تداومی استقامتی بر بیان ژن‌های TRF2 و TERT بافت قلب موش‌های صحرایی نر پیر

آرزو اسکندری۱ ، محمد فشی* ۲، امیر بهادر دخیلی۳ ۱- دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ۲- استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، […]
۶ تیر ۱۳۹۸

اثر تمرینات تناوبی شدید و تداومی بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت قلب موش‌های صحرایی پیر

رحمان سوری* ۱، محسن گرامی۲ ، پریسا پورنعمتی۳ ، آرزو اسکندری۴ ۱- دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، ۲- دانشجوی […]
۴ تیر ۱۳۹۸

یک فصل از کتاب لاتین- متابولیسم چربی در عضله

This chapter is devoted to the regulation of intramuscular lipid metabolism. The skeletal myocytes do not synthetize fatty acids so that they must be taken up […]
۴ تیر ۱۳۹۸

کتاب فیزیولوژی ورزشی در بیماری های قلبی عروقی

مؤلف: دکتر بهروز بقائی ناشر: طنین دانش سال چاپ  ۱۳۹۷ قیمت روی جلد ۳۲۵۰۰ تومان، خرید با تخفیف از وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران […]
۴ تیر ۱۳۹۸

یک فصل از کتاب لاتین، عضله به عنوان غده درون زا

Skeletal muscle is the largest organ in the body. Skeletal muscles are primarily characterized by their mechanical activity required for posture, movement, and breathing, which depends […]
۴ تیر ۱۳۹۸

یک فصل از کتاب لاتین، آب: هیدراسیون و نوشابه های ورزشی

To avoid adverse effects of hypohydration due to exercise on performance and health, fluid ingestion is recom-mended in accordance to individual, environmental, and exercise characteristics. Attention […]
۳ تیر ۱۳۹۸

اثر یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن برخی عوامل عضله زایی در عضلۀ اسکلتی موش های صحرایی

سهیل بیگلری, عباسعلی گائینی فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی چکیده هدف: فرایند عضله­ زایی نقش مهمی در بازسازی و رشد عضلۀ اسکلتی دارد. با وجود این، […]