۲۱ دی ۱۳۹۳

اثر تمرين هوازي به همراه مكمل سازي با امگا ۳ بر پاسخ‌هاي التهابي در بيماران ديابتي نوع دو

مؤلفان: عباس صارمي، نادر شوندي، خالد محمدپور پایش مصرف اسيدهاي چرب امگا ۳ مي‌تواند پاسخ التهابي را در بيماران ديابتي تغيير داده و كه ممكن است […]
۲۱ دی ۱۳۹۳

تاثير يک جلسه فعاليت بدنی شديد هوازی بر آپوليپوپروتئين های A و Bو برخی فاکتورهای ليپيدی سرم خون

محمد جواد پوروقار، عليرضا شهسوار ، محمد ابراهيم بهرام* کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشی دانشگاه اصفهان مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: بيماری قلبی عروقی باعث مرگ […]
۱۱ دی ۱۳۹۳

اثرات ناشی از سوء مصرف استروئيدهای آنابوليک– آندروژنيک بر ميزان آنزيم‌های کبدی و آلبومين خون ورزشکاران رشته پرورش اندام

امير رشيدلمير، محسن دهباشی ، بهاره کتابدار استاديار گروه بيوشيمی ورزش دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال امروزه […]
۱۱ دی ۱۳۹۳

اثرات دو نوع شکلات معمولی و انرژی زا طی يک جلسه فعاليت ورزشی بی‌هوازی بر برخی آنزيم‌های کبد و فشار خون

دکتر امير رشيدلمير، بهاره کتابدار ، مرتضی مطهری نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال امروزه ورزشکاران بيش از هر زمانی به مصرف مکملهای انرژی زا تمايل […]
۱۱ دی ۱۳۹۳

ارتباط سندرم متابوليک و سطح سرمی ۲۵ هيدروکسی ويتامين D

افسانه طلايی* ، نويدرضا مشايخی۲ گروه اندوکرينولوژی، مرکز تحقيقات اختلالات تيروييد، دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲- گروه قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک زمينه: وقوع […]
۱۱ دی ۱۳۹۳

تاثيرتمرينات هوازی فزاينده برغلظت هورمون لپتين، انسولين، کورتيزول و تستوسترون در مردان چاق غير فعال

دکتر داود خورشيدی، دکتر کمال عزيزبيگی* ، دکتر بهرام عابدی مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان زمينه و هدف: تغييرات محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال و نيز […]
۱۱ دی ۱۳۹۳

تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئینM در زنان با وزن طبیعی و زنان دارای اضافه وزن

۱ میترا برات زاده شکری؛ ۲ رزیتا فتحی ؛ ۲ الهه طالبی گرکانی؛ ۳ علی‌رضا صفرزاده ۱کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۱۱ دی ۱۳۹۳

بررسی تاثير مکمل روغن ماهی بر کيفيت زندگی در زنان ميان سال يائسه

راضيه مقدم*، فاطمه رستم خانی ، سيده سوسن رئوفی کلاچايه مجله طب مکمل مقدمه: ميان سالی کيفيت زندگی را تحت تاثير قرار می دهد. گرگرفتگی شکايت […]
۵ دی ۱۳۹۳

Comparing the Effects of Massage and Rest on Fatigue and Strength Recovery Following Exhaustive Concentric Contraction

 Gholam Rasul Mohamad Rahimi; Ali Akbar Hashemi Javaheri; Amir Rashidlamir; Amin Ahmadi; Naser Mohamad Rahimi Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The purpose of […]