۲۰ آذر ۱۳۹۳

نقش ميوه زغال اخته بر سطح قند خون و هموگلوبين گليکوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

عبداله گرجی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، مصطفی قناديان، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تاثير ۶ هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی

شادمهر ميردار*، احسان عرب زاده ، مهدی هدايتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير۶ هفته تمرين اينتروال فزاينده بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های […]
۹ آذر ۱۳۹۳

تأثير تمرينات توأم هوازی و مقاومتی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کليوی در مردان مبتلا به ديابت نوع دو

محمدعلی سمواتی شريف ، حجت اله سياوشی* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش تأثير تمرينات توأم مقاومتی و هوازی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و سطوح […]
۹ آذر ۱۳۹۳

پاسخ برخی از شاخص‌های فشار اکسايشی و التهابی به يک جلسه فعاليت ورزشی کوتاه مدت در اثر سازگاری ناشی از هشت هفته تمرين تداومی دويدن

حميد دانشمندی*، عفت بمبئی چی ، نادر رهنما هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير هشت هفته تمرين تداومی دويدن بر ميزان ترشح برخی از آنزيم‌های اکسايشی […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر تخليه گليکوژنی و افزايش مجازی سطوح لاکتات بر پاسخ CGRP سرم به تمرين استقامتی

محمود خانی، روح الله نيکو يی* ، حميد معرفتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين مطالعه تعيين تاثير تخليه گليکوژنی بر پاسخ CGRP در حين تمرين […]
۹ آذر ۱۳۹۳

مقايسه تاثير ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم بر سطوح آنزيم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غيرالکلی

لعيا اسلامی، فرهاد رحمانی نيا ، بابک نخستين روحی* مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف مقايسه آثار ۱۲ هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران ۱۶-۱۲ سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و […]
۹ آذر ۱۳۹۳

ترکيب ويتامين E و تمرين شديد بر استرس اکسيداتيو بيضه و اسپرماتوژنز در موش‌های نر

عباس صارمی*، سعيد چنگيزی آشتيانی ، ابولفضل کلانتری مجله فیزیولوژی ورزشی هدف مطالعه حاضر ارزيابی اثر مکمل سازی ويتامين E بر مارکرهای استرس اکسيداتيو بيضه و […]
۹ آذر ۱۳۹۳

اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان

يعقوب حسينی*، غلامرضا نعمتی ، بهمن ميرزايی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش،‏ مطالعه اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی […]