۲۷ آبان ۱۳۹۳

اثر يک دوره شنای تمرينی موش‌های صحرايی باردار بر سطح عامل رشد اندوتليال عروقی (VEGF) بافت کليه زاده‌های موش

شادمهر ميردار*، مريم جراحی، مهدی هدايتی، اکبر حاجی زاده ، غلامرضا حميديان دانشيار، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر مجله […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير يک دوره تمرين مقاومتی بر سطوح عوامل التهابی عضله اسکلتی در موش های صحرايی ديابتی

مهديه ملانوری شمسی*، محسن فلاح ، مهدی مهدوی استاديار دانشگاه تربيت مدرس مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: تمرينات ورزشی مقاومتی باعث افزايش توده عضلانی، قدرت […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير تمرين استقامتی بر سطوح سرمی آديپوکاين‌های لپتين و کمرين در مردان لاغر غيرفعال

فتاح مرادی*، اعظم حيدرزاده ، ويان وثوقی بانه استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: لپتين آديپوکاينی است که از طريق […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

ارتباط بین توده چربی و بدون چربی با تراکم مواد معدنی گردن استخوان ران زنان یائسه فعال و غیر فعال

۱ محمد شبانی؛ ۲ سمیرا مقیمی ؛ ۳ آرش اکابری ۱استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. ۲کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير يک جلسه فعاليت درمانده‌ساز بی‌هوازی بر نيمرخ چربی‌های خون در افراد فعال و غيرفعال

مجيد کاشف، سارا زارع کاريزک* ، ميثم شعبانی نيا دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربيت دبير شهيد […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير هشت هفته تمرين هوازی با شدت بالا بر شاخص‌های سردرد ميگرنی

عبدالصمد عبدی، عبدالحسين پرنو* ، محمد عزيزی استاديار گروه فيزيولوژی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران مجله افق دانش اهداف: ميگرن اختلال […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

عملکرد تيروئيد و ارتباط آن با مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت بارداری در مقايسه با زنان باردار سالم

دکتر فرانک شريفی *، دکتر مهران نظام ديبا ، دکتر کوروش کمالی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ديابت بارداری و کم کاری تيروئيد از شايع‌ترين […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

اثر ۱۲ هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومی سنتی بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدی مردان جوان چاق

عباس عبدالملکی*، محمدعلی سماواتی شريف، پروين نيکبخت نصرابادی ، مرضيه امينی دانشجوی دکترا دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه بوعلی کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه آزاد همدان […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل‌سازی HMB بر سطح مایوستاتین سرمی مردان غیرورزشکار

۱محمدرضا اسد؛ ۲مریم مرسلی ؛ ۳بهنوش وثاقی قراملکی ۱استادیار دانشگاه پیام نور ۲دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ۳استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران مجله علوم زیستی […]