۵ اسفند ۱۳۹۵

اثر تعامل شنای استقامتی و مکمل ویتامین C بر استرس اکسیداتیو رت های نر ویستار

لیلا وصالی اکبر پور۱، دکتر محمد علی سمواتی شریف *۲، دکتر علی حیدریان پور۳ ۱- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر تمرین ثبات مرکزی بر تعادل کودکان دچار اختلال کاستی توجه/ بیش‌‌فعالی

مریم کوشا *، علی اصغر نورسته، سیده لیدا خلیلی نودهی بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران مجله پزشکی گیلان قدمه: اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی (ADHD)، […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

بررسی تغییرات فاکتور رشد شبه انسولینی یک (IGF-I)، کورتیزول سرم و عملکرد بازیکنان زن بسکتبال با ویلچر به دنبال ۸ هفته تمرین قدرتی بالاتنه

دکتر آقاعلی قاسم نیان *، خانم المیرا نورمحمدی، دکتر احمد آزاد استادیار دانشگاه زنجان مجله پزشکی ارومیه پیش‌زمینه و هدف: عملکرد بازیکنان بسکتبال با ویلچر بر […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

ارتباط سطح فریتین سرم با شدت درگیری انسدادی رگ‌های کرونر در بیماری عروق کرونر

ارسلان سالاری، فردین میربلوک، بیژن شاد، رضا پوربهادر، عاطفه قنبری، حیدر دادخواه، آسیه عشوری، زهره حیدرنژاد * گروه قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

بررسی فراوانی نيمرخ ژنتيکي پلي‌مورفيسم rs4646994 ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) در ورزشکاران کاراته‌کار حرفه‌اي و مقايسه‌ی آن با غير ورزشکاران و آماتورها

محمدرضا باتواني, سيد محمد مرندي, کامران قائدي, فهيمه اسفرجاني مجله دانشکده پزشکی اصفهان مقدمه: آنزيم مبدل آنژيوتانسين (Angiotensin converting enzyme یا ACE)، اگزوپپتيدازي است که باعث […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

بررسی عوامل مؤثر بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

آرزو شایان۱ ؛ سیده زهرا معصومی۲ ؛ فاطمه شبیری ۳ ؛ حسن احمدی نیا۴ ۱مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر مکمل ‌دهی ویتامین نوروبیون بر آسیب سلول عضلانی ناشی از فعالیت وامانده ‌ساز در بوکسورهای آماتور مرد

فرامرز یزدانی۱، جواد وکیلی *۲، مهناز امیدی۳، عبدالحسین طاهری کلانی۴ ۱- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲- استادیار گروه […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس ۲۱۷ هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی

رسول زیدآبادی ، الهه عرب عامری، ناصر نقدی، بهرام بلوری استادیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری مجله فیض سابقه و هدف: امروزه استفاده گسترده از […]
۲۹ دی ۱۳۹۵

بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و پویا با چشم بسته پس از چهار هفته گرم کردن ایستا در ورزشکاران ژیمناست ماهر

فرشته احمدآبادی، سید محسن آوندی *، عاطفه امینیان فر مجله کومش هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و […]