۱۸ تیر ۱۳۹۸

بررسی تغییرات ایجاد شده در عوامل اتوفاژی در دوره‌های زمانی بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی وامانده‌ساز در عضله درشت نئی قدامی موش‌های بالب‌سی

مهدیه ملانوری  ۱؛ افسانه جمالیorcid 2؛ حوریه سلیمان جاهی۳؛ محمدطاهر افشون پور۴ ۱دانشگاه تربیت مدرس ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران تقاطع چمران جلال […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل دارچین بر غلظت سرمی DPP4، مقاومت به انسولین، ترکیب بدنی و Vo2max پسران دارای اضافه‌وزن

مسعود رحمتی ۱؛ عبدالرضا کاظمی ۲؛ هادی کرندی۳؛ علیرضا شیبک۴ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم‌های استیل‌کولین‌استراز و بوتریل‌کولین‌استراز سرم و تغییرات شاخص‌های خطر قلبی-متابولیکی زنان میانسال

کریم آزالی علمداری ۱؛ یوسف صابری۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تاثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن Pgc1α وUcp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی و چربی قهوه ای در موش‌های نر C57BL/6

سمانه شیرخانی۱؛ سید محمد مرندی ۱؛ فاطمه کاظمی نسب۱؛ کامران قائدی۲؛ فهیمه اسفرجانی۳؛ محمد حسین نصر اصفهانی۴ ۱گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، […]
۱۸ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر برخی از عوامل آنژیوژنزی در بافت کلیه موش های صحرایی دیابتی

رزیتا فتحی ۱؛ فرزاد فعلی۲؛ پژمان معتمدی۳؛ حمید رجبی۴؛ Aliakbar Mahmoodi5 ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی، شاخه بیوشیمی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

بررسی اثر یک دوره ۱۲ هفته‌ای تمرین ترکیبی بر سطوحBDNF ، عوامل هماتولوژیک و برخی از شاخص های سیستم ایمنی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

میترا خادم الشریعه ۱؛ وحید تأدیبی۲؛ ناصر بهپور۳؛ محمدرضا حامدی نیا۴ ۱دانشجوی دکتری ، دانشگاه رازی کرمانشاه ۲دانشیار/ دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی ۳دانشیار، دانشکده تربیت […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

توصیف و ارتباط عملکرد قلبی تنفسی و ترکیب بدنی با استفاده از روش های نوین در مردان و زنان اصفهانی

ولی الله دبیدی روشن ۱؛ نفیسه نصراللهی بروجنی۲ ۱دانشگاه مازندران ۲فیزیولوژی ورزشی،علوم ورزشی،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی چکیده شاخص توده بدن و محیط کمر چربی […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت روی مسیر سیگنالینگ PGC-1α/FNDC5/BDNF در رت‌های پارکینسونی ۶-OHDA

زینب رضایی۱؛ سید محمد مرندی email 2؛ حجت اله علایی۳؛ فهیمه اسفرجانی۴ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان ۲گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

کتاب های در دست ترجمه فیزیولوژی ورزشی

وب سایت فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران بر جلوگیری از ترجمه های همزمان کتب فیزیولوژی ورزشی، آماده همکاری با اساتید و محققان گرامی در زمینه اطلاع […]