۳۰ فروردین ۱۳۹۳

تاثیر موسیقی بر کارایی قلبی تنفسی در دورۀ سریع بازگشت به حالت اولیه پس از واماندگی

علی اکبرنژاد؛ ۲حامد برزگر ؛ ۳رحمن سوری؛ ۲الهام وسدی؛ ۴پریسا پورنعمتی مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ضرباهنگ‌هایمختلف موسیقی (موسیقی با ضرباهنگ کند و موسیقی با […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۳

تأثیر دو نوع فعالیت بدنی، بر پاسخ VEGF-A سرمی ‌مردان غیر‌ورزشکار

علی اصغر رواسی؛ ۲مهدی یادگاری ؛ ۳سیروس چوبینه از جمله سازگاری‌های مهمی ‌که در پی تمرینات ورزشی رخ می‌دهد، افزایش چگالی مویرگی یا آنژیوژنز است.  فاکتور […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۳

سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو سرعت در فوتبالیست‌های نوجوان

۱ابوذر کاوه ای؛ ۲رضا قراخانلو ؛ ۳حمید رجبی هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۳

تأثیر شش هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های مورفولوژیکی قلب زنان تمرین‌نکرده

فاطمه شب خیز؛ ۲نیما قره‌داغی ؛ ۳یعقوب مهری الوار؛ ۴فرحناز امیرشقاقی؛ ۵زینب اینانلو؛ ۶نیلوفر صفاریان هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرینات مقاومتی بر […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۳

تأثیر مکمل ال‌کارنیتین و تمرین هوازی بر توان هوازی و لاکتات خون در مردان جوان

مجید کاشف؛ ۲علیرضا رمضانی؛ ۳محمود محمدی تحقیق حاضر به‌منظور تعیین اثر مصرف مکمل ال‌کارنیتین و تمرینات منتخب بر توان هوازی و لاکتات خون در مردان جوان […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۳

اثر تمرینات منظم استقامتی و مکمل گالبانوم بر عملکرد عروقی طی پرفشار خونی مزمن

۱زهره جلالی ؛ ۲ولی الله دبیدی روشن التهاب مزمن به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر بیماری‌های قلبی – عروقی و پرفشارخونی با بد عمل کردن اندوتلیال همراه است.هدف از […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۳

ورزش و درمان افسردگی؛ مطالعه مروری از چندین روش تمرینی (مقاله لاتین)

Robert Stanton, Peter Reaburn Objectives: There is growing interest in the use of exercise in the treatment of depression. A number of randomized controlled trials (RCTs) have demonstrated […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۳

بررسی خستگی عصبی-عضلانی در طول ۲۰۰ متر شنای پروانه (مقاله لاتین)

Ana Conceição1,, António J. Silva2, Tiago Barbosa3, István Karsai5 and Hugo Louro The aims of this study were: i) to analyze activation patterns of four upper […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۳

اثر تمرین ورزشی در محیط گرم بر جریان خون چشمی (مقاله لاتین)

Tsukasa Ikemura1,2 and Naoyuki Hayashi2 The hypothesis that heat stress reduces the ocular blood flow response to exhaustive exercise was tested by measuring ocular blood flow, […]