۱۷ بهمن ۱۳۹۳

مقایسة تأثیر تمرین مقاومتی سنتی و ترکیب آن با تمرینات پایداری تنه بر عملکرد، خستگی عضلانی و پاسخ لاکتات خون شناگران زن نخبه

۱ فرزانه تقیان ؛ ۲ محمد فرامرزی؛ ۳ درسا ظفرمنش ۱استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خواسگان (اصفهان) ایران ۲دانشیار دانشکده […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

اثر پیش درمان سه و شش هفته تمرین هوازی بر استرس اکسایشی کبدی ناشی از القای حاد دوکسوروبیسین

۱ فاطمه ذوالفقارزاده؛ ۲ ولی اله دبیدی روشن ؛ ۳ اکبر حاجی زاده مقدم ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران،ایران ۲استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۳

تأثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت عصارة دانة انگور سیاه (GSE) بر مالون دی‌آلدهید و کراتین کیناز سرمی پس از یک جلسه فعالیت هوازی در مردان

۱ وحید ساری صراف ؛ ۲ حسین بابائی؛ ۳ جواد حق روان؛ ۴ حمید رضا زلفی ۱استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی دایره ای با شدت بالا بر سطح پلاسمایی لیپیدها و شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مرد مبتلا به دیابت نوع۲

۱جواد شعبانپور اومالی؛ ۲مرضیه ثاقب جو؛ ۳رزیتا فتحی؛ ۴رضا قراری عارفی ۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند ۲استادیار دانشگاه بیرجند ۳دانشیار دانشگاه مازندران ۴دانشجوی دکنری دانشگاه بیرجند […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی مرکزی بدن بر عملکرد شناگران دختر سنین دانشگاهی

۱رحیمه مهدی زاده؛ ۲شهرام محمدی ۱استادیار دانشگاه شاهرود ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شاهرود پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: بخش مرکزی بدن به […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر سطوح امنتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق و دارای اضافه وزن

۱رزیتا فتحی؛ ۲پروانه نظرعلی؛ ۳زهرا ادبی ۱دانشیار دانشگاه مازندران ۲دانشیار دانشگاه الزهراء ۳کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: امنتین، […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

پاسخ فاکتور نوروترفیک مغزی عضلات نعلی و خم کننده بلند شست موش های صحرایی به یک جلسه فعالیت مقاومتی

۱ریحانه زرباف؛ ۲رضا قراخانلو؛ ۳ریحانه محمدخانی؛ ۴رسول اسلامی ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ۲دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ۳کارشناش ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس ۴استادیار دانشگاه علامه […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

تاثیر برنامه تمرین قدرتی (هرمی واژگون) بر برخی متغیر های بیومکانیکی بازیکنان فوتبال

۱علیرضا شهسوار؛ ۲ابوالقاسم رزاقی؛ ۳میثم چاله چاله ۱عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز آمل ۳کارشناس […]
۴ بهمن ۱۳۹۳

اثر مکمل سازی عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر غلظت اینترلوکین-۶، گلیکوژن و ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موش های صحرایی نر

۱عباس قنبری نیاکی؛ ۲پروین فرزانگی؛ ۳فاطیما غفاریان؛ ۴رزیتا فتحی ۱استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۳کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، […]