۱۲ بهمن ۱۳۹۴

کتاب ورزش در دوران بارداری و بعد از آن

کتاب ورزش در دوران بارداری و بعد از آن
۱۲ بهمن ۱۳۹۴

کتاب فعالیت فیزیکی در پیشگیری و درمان بیماری ها

کتاب فعالیت فیزیکی در پیشگیری و درمان بیماری ها
۱۲ بهمن ۱۳۹۴

کتاب فیزیولوژی تمرین

کتاب فیزیولوژی تمرین
۱۲ بهمن ۱۳۹۴

کتاب آزمون های فیزیولوژیک در ورزش و تمرین

کتاب آزمون های فیزیولوژیک در ورزش و تمرین
۱۲ بهمن ۱۳۹۴

کتاب طراحی تمرین برای حیوانات

کتاب طراحی تمرین برای حیوانات
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر تراکم ماده معدنی و استحکام مکانیکی استخوان رت‌های نر استئوپروتیک

مریم بان پروری ، غلامرضا کاکا استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران مجله پزشکی بیرجند زمینه و […]
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر تمرین ‌های استقامتی و تناوبی شدید(HIIT) بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز هیپوکمپ موش‌ های صحرایی

الهام وسدی، حامد برزگر ، محبوبه برجیان فرد دانشجوی دکتری دانشگاه تهران دانشجوی دکتری دانشگاه تهران مجله پزشکی ایلام مقدمه: رفتارها و چگونگی سبک زندگی ما […]
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر مصرف ۵۰۰ میلی لیتر شیر کم چرب بلافاصله پس از یک جلسه فعالیت ورزشی پلایومتریک بر سطوح سرمی شاخص های آسیب عضلانی

اصغر محمدی دوست، سعید ایل بیگی، محمد اسماعیل افضل پور ، رضا اصحاب یمین دانشگاه بیرجند دانشگاه بیرجند آزمایشگاه تشخیص طبی، بیرجند مجله پزشکی ایلام مقدمه: […]
۱۱ بهمن ۱۳۹۴

اثر رقابت ورزشی بر میزان ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در کاراته‌ کاران نوجوان

جبابر نوریان، حسین عابد نطنزی ، حجت الله نیکبخت کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشیار […]