۲۱ بهمن ۱۳۹۴

کتاب تغذیه سالم و فعالیت فیزیکی برای کودکان

کتاب تغذیه سالم و فعالیت فیزیکی برای کودکان
۲۱ بهمن ۱۳۹۴

کتاب بهترین فعالیت های فیزیکی برای کودکان

کتاب بهترین فعالیت های فیزیکی برای کودکان
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر تمرین منتخب ایروبیک بر سطوح آیریزین سرمی و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع ۲

: مژگان آقامحمدی *، عبدالحمید حبیبی ، روح اله رنجبر کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران مجله پزشکی شهر کرد زمینه […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن‌های خانواده Mir-29 در قلب رت‌های نر سالم

امین نکویی، محمدرضا کردی، سیروس چوبینه، مسعود سلیمانی، احد شفیعی * ، وحید حدیدی مجله پزشکی شهر کرد مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تعیین ویتامین D سرم و ارتباط آن با چاقی مرکزی، اختلال در قند ناشتا و پرفشاری خون در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۱

زینت سالم *، محمود شیخ فتح الهی، امیر رهنما، فاطمه امین ، فرشته ایرانمنش مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: کمبود ویتامین D سرم ممکن است […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر تمرین هوازی بر میزان گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی دارای اضافه وزن –چاق

سمیه بهارلو *، فرزانه تقیان ، مهدی هدایتی مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: هدف، بررسی تاثیر تمرین هوازی برمیزان گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف

سیده یاسمین حسینی دوست * ، سید صدرالدین شجاع الدین مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: تغییر مکان استخوان کتف بر روی عملکرد عضلات اطراف کمربند […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

بررسی رابطه بین آدیپونکتین با تراکم استخوان مردان فعال و غیر فعال

اکرم جعفری زمینه و هدف: تحقیقات اخیر پیشنهاد می‌کنند که ممکن است آدیپونکتین در متابولیسم استخوان نقش داشته باشد. با این حال اطلاعات کمی درباره اثر […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۴

تاثیر ۶ هفته تمرینات پیلاتس بر میزان درد و استقامت عضلات ناحیه شکم و پشت افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک

مهدی شاهرخی *، هیمن ابراهیمی، رامین بلوچی ، رسول اسلامی مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر […]