۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تأثير مصرف اسيد چرب امگا-۳ به همراه تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم

هديه محمدپور*، محمد فرامرزی ، نادر رهنما مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف اين تحقيق مطالعه اثر ۸ هفته مصرف مکمل اسيد چرب امگا-۳ به […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

اثر فعاليت مقاومتی بر شاخص‌های آسيب اکسايشی در کشتی‌گيران سالمند تمرين کرده رقابتی

بهمن ميرزايی*، فرهاد رحمانی نيا، امير رشيدلمير ، مهدی قهرمانی مقدم مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير فعاليت مقاومتی […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۳

تأثير مصرف کوتاه مدت مکمل کراتين بر نشانگرهای آسيب قلبی عروقی پس از يک نوبت فعاليت ورزشی درمانده ساز در ورزشکاران نخبه کاراته

سعيد نقيبی* مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی چکيده: امروزه بهره گيری از علوم ورزشی مختلف با هدف استفاده صحيح از تغذيه و مکمل‌های غذايی مجاز […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثير تمرين ويبريشن و مکمل‌سازی کراتين بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

مصطفی رحيمی ، رباب صحاف ، علی صمدی ، فرشته قراط ، نورالدين کريمی *، سمانه ميرزايی ، مصطفی قلی صابريان علوم پزشکی سبزوار زمينه و […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اکتازی قرنيه چشم در کشتی‌گيران: گزارش دو مورد

محمدعلی زارع مهرجردی۱، هادی زارع مهرجردی۱، عباسعلی گايينی۱، الهام اشرفی۱ ، هما نادری‌فر* ۱- تهران، ايران کارشناسی ارشد مرکز تحقيقات چشم، بيمارستان چشم فارابی، دانشگاه علوم […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اثر مصرف عصاره گياهی آتلانتيکا پيستاسيا و فعاليت ورزشی بر تعادل اکسيدانتی و آنتی اکسيدانی سطوح بافت کبد در موش های صحرايی

پروين فرزانگی *، عباس قنبری نياکی۲، عباس محسنی۳ ، مرضيه حقايقی۳ استاديار گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ايران ، […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

اثرات بار تمرينی بر برخی از نيم‌رخ‌های هورمونی، خون‌شناسی و بيوشيميايی مردان دوچرخه‌سوار

پرالای ماجومدار* ، سريويدهيا سيواپراکاسام گروه فيزيولوژی ورزشی، سازمان ورزش هندوستان، NSSC، بنگالور، هندوستان ، drmajum@gmail.com ۲- NSSC، بنگالور، هندوستان تازه های علوم کاربردی در ورزش […]
۳۰ مرداد ۱۳۹۳

تأثير يک دوره فعاليت بدنی بر مقادير IGF-I و IGFBP-3 سرمی کودکان مبتلا به کوتاه قدی ايديوپاتيک

مرجان افغان، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر مريم رزاقی آذر، مهدی مجرد، مريم شعبانی ، فرهاد حسين پناه* پژوهش در پزشکی چکيده سابقه و هدف: با توجه […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۳

بررسی تأثير ۸ هفته تمرين استقامتی بر برداشت لاکتات مغزی رت های ديابتی در شرايط هايپوگليسمی

: مليحه آوسه ۱، روح الله نيکويی * ، وحيد شيبانی ۳ ۱- کرمان، بلوار ۲۲ بهمن، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده تربيت بدنی و علوم […]