۳ مهر ۱۳۹۴

اثر هشت هفته فعاليت ورزشی ايروبيک بر تغييرات پروتئين وابسته به آگوتی، هموگلوبين گليکوزيله و گلوکز سرمی زنان ميانسال غيرورزشکار مبتلا به ديابت نوع ۲

الهه غياثی، محمدحسين دباغ‌منش، فرهاد دريانوش * ، غلامحسين ناظم زادگان دانشيار، بخش تربيت بدنی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی گرگان زمينه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر تمرينات ورزشی هوازی و مکمل آلفاليپوئيک اسيد بر ميزان مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

فرهاد دريانوش *، مريم شکيبايی، علی زمانی ، مهدی محمدی دانشيار، گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه شيراز مجله پزشکی […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر يک جلسه فعاليت مقاومتی بر بيان ژن‌های NT-3 و TrkC در عضله سولئوس موش‌های صحرايی

رسول اسلامی *، رضا قراخانلو، عبدالرضا کاظمی ، راضيه دباغ زاده دکتری فيزيولوژی ورزشی، گروه فيزيولوژی ورزشی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ايران مجله پزشکی […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر شنا و مکمل آربوتين بر سطح آنزيم‌های آنتی‌اکسيدان و استرس اکسيداتيو قلب موش‌های صحرايی ديابتی

پروين فرزانگی، معصومه حبيبيان * ، سيدمهدی انوری استاديار، گروه تربيت بدنی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ايران مجله پزشکی گرگان زمينه و هدف : […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر چهار هفته رژيم غذايی به منظور توقف پرفشاری خون بر پيامد ديابت بارداری

مهدی صادقيان، ذات الله عاصمی، منصوره صميمی، زهره طبسی، پروانه صانعی ، احمد اسماعيل زاده * استاد، مرکز تحقيقات امنيت غذايی، گروه تغذيه جامعه، دانشکده تغذيه […]
۳ مهر ۱۳۹۴

تأثير تمرين پيلاتس و مصرف عصاره‌ی گياه رازيانه بر علائم سندرم پيش از قاعدگی در دختران غير ورزشکار

فاطمه اميدعلی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: بسياری از زنان، سندرم پيش از قاعدگی (PMS) را در سنين باروری تجربه می‌کنند. اين سندرم يک رخداد دوره‌ای […]
۳ مهر ۱۳۹۴

اثر مکمّل‌سازی کوتاه‌مدت شکلات تلخ قبل از يک جلسه فعّاليت فزاينده‌ی ورزشی بر ليپيد پراکسيداسيون عروقی در دختران جوان فعّال

خانم نسيبه دولت آبادی فراهانی *، دکتر افسانه شمشکی، دکتر بهروز بقايی، دکتر مهديه ملانوری شمسی ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی طب مکمل مقدمه: فشار […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

تاثير ۸ هفته تمرين هوازي بر بعضی از شاخص های استقامت قلبی عروقی و ترکیب بدنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کاشان

محمد ابراهیم بهرام ، محمد جواد پوروقار ، حسین مجتهدی ، احمد رضا موحدی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی ترکیب بدنی می باشد و انجام تمرینات […]
۲۵ مرداد ۱۳۹۴

بررسي ميزان آگاهي، شيوع و عوارض مصرف استروئيدهاي آنابوليك در ورزشكاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد

ناهيد بيژه، محسن دهباشي ، مهدي ساقي مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزشی مصرف اين مواد از سوي ورزشكاران مي باشيم. لذا هدف از انجام اين تحقيق […]