۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اثر تمرینات هوازی بر آسیب های DNA میتوکندریایی و سالمندی (مقاله لاتین)

Anusha Eluamai, Kelly Brooks The aging process occurs at different rates among different tissues. The complication of the definition of aging is due to the occurrence of various […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اثر ورزش منظم بر عملکرد لکوسیت در زنان جوان و میانسال (مقاله لاتین)

Vinicius C. Santos,  Izildinha R. Procida, Evelin A.A. Zicolau, Elaine Hatanaka, Cristina Borges-Silva, Tania C. Pithon-Curi, Maria F. Cury-Boaventura The purpose of this study was to investigate the effects of regular training on […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

پاسخ های فیزیولوژیک و ایمونولوژیکی به ورزش و قرار گرفتن در سرما در اسکی کاران حرفه ای (مقاله لاتین)

Kijin Kim, Katsuhiko Suzuki, Jonathan Peake, Nayoung Ahn, Kishiko Ogawa, Changbae Hong, Sanghyun Kim, Inseon Lee, Jongwook Park We investigated physiological responses and changes in circulating […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اثر سطوح مختلف تمرین ورزشی بر واکنش ضد التهابی در رتهای دیابتی استرپتوزوتوسین (مقاله لاتین)

Jeong-Seok Kim, Young-Hee Lee, Jae-Cheol Kim, Young-Ho Ko Ko, Chung-Su Yoon, Ho-Keun Yi The study investigated the effect of high- and low-intensity exercise training on inflammatory […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اثرات کورستین بر ​​افزایش وزن و دریافت کالری در موش های تمرین کرده (مقاله لاتین)

Rafael A. Casuso, Emilio J. Martínez-López, Fidel Hita-Contreras, Daniel Camiletti-Moirón, Antonio Martínez-Amat Quercetin is a flavonoid which activates oxidative metabolism. Quercetin may reduce weight gain by […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

بررسی تغییرات شاخص های آسیب عضلانی در بازیکنان بسکتبال زن (مقاله لاتین)

Alexandre Moreira, Kazunori Nosaka, João Antonio Nunes, Luis Viveiros, Athanasios Z Jamurtas, Marcelo Saldanha Aoki The aim of the present study was to investigate changes in […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۳

اثر یک برنامه اصلاحی ۶ هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران

حسین فکور رشید  ، حسن دانشمندی زمینه و هدف: عارضه کف پای صاف می تواند با تعادل و کنترل پاسچر مبتلایان ارتباط داشته باشد. همچنین بهبود […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۳

ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست

محبوبه برات پور ، ولی الله دبیدی روشن ، نیلوفر کریمی زمینه و هدف: مطالعات متعددی افزایش التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی سنگین را نشان داده […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۳

تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی

شادمهر میردار  ، نرگس موسوی ، غلامرضا حمیدیان ، مهدی هدایتی زمینه و هدف: متالوتیونین نقش مهمی در کنترل آپوپتوزیس، دفع فلزات سنگین از بدن و […]