۱۷ فروردین ۱۳۹۳

پاسخ‌های هموديناميک پس از فعاليت‌های ورزشی مقاومتی، هوازی و ترکيبی در مردان سالم تمرين نکرده دارای اضافه‌ وزن

حميد محبی ، حميدرضا رضايی مقدمه: پس از يک جلسه فعاليت ورزشی هوازی و مقاومتی، ميانگين فشارخون استراحتی کاهش می‌يابد. بنابراين انتظار می‌رود که ترکيب اين […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۳

اثر هشت هفته تمرين هوازی به همراه مصرف مکمل خرفه بر شاخص‌های پراکسيدانی و آنتی اکسيدانی در زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

محبوبه فکوری جويباری، پروين فرزانگی ، عليرضا براری مقدمه: اثر فعاليت بدنی همراه با مصرف مکمل‌ها بر کاهش اثر راديکال‌های آزاد شده به خوبی شناخته شده […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۳

اثر يوگا بر پارامترهای بيماری ديابت نوع ٢

مصيب ميرحسينی، فهيمه اسفرجانی ، سيد محمد مرندی ، سعيد حسين خليل زاده ، حميده ميرحسينی مقدمه: سير طبيعی پيشرونده و عوارض ديابت نوع دو، همگی […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۳

اثر محافظتی سیر بر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو آمینوگلیکوزیدها

حمید نصری, محمود رفیعیان کوپایی مقدمه: نفروتوکسیسیتی ناشی از مصرف آمینوگلیکوزیدها به تولید گونه‌های آزاد اکسیژنی (ROS یا Reactive oxygen species) در کلیه نسبت داده شده […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۳

تأثیر دوز بالای ویتامین D خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

۱مریم زنگنه؛ ۱فیروزه ویسی ؛ ۱انیس‌الدوله نانکلی؛ ۲منصور رضایی؛ ۳مینا عطائی مقدمه: دیسمنوره اولیه، یکی از اختلالات بسیار شایع در سلامت زنان است که ناشی از […]
۱۱ فروردین ۱۳۹۳

تأثير ارتعاش‌درمانی اندام تحتانی بر درد نوروپاتی در بيماران ديابتی

رضوان غفارزادگان، اعظم ملک حسينی*، مريم سعيدی، علی جديدی ، عليرضا رضايی آشتيانی مقدمه: نوروپاتی محيطی يکی از علل شايع ناتوانی در بيماران ديابتی است. درد […]
۱۱ فروردین ۱۳۹۳

مقايسه‌ی تأثير برنامه‌ی تمرين هوازی تناوبی و تداومی بر حداکثر اکسيژن مصرفی نمايه توده‌ی بدن و درصد چربی بدن دانشجويان افسری

حسين نيک‌رو ، مهرعلی باران چشمه* اهداف: يکی از اصلی‌ترين بخش‌های آموزش نظاميان تمرين‌های آماده‌سازی جسمانی می‌باشد. هدف اين پژوهش مقايسه تأثير دو شيوه برنامه‌ی تمرين […]
۱۱ فروردین ۱۳۹۳

ارزيابی ميزان خونی ۲۵- هيدروکسی ويتامين D در مبتلايان به دردهای ماهيچه‌ای- اسکلتی

دکتر حسين اتحاد ، دکتر کامران اسدی، دکتر احمدرضا ميربلوک ، دکتر مهران سليمانها، دکتر البرز عادلی، دکتر زهرا حقپرست‌قديم ليمو‌دهی، محمدصادق موسوی ، سپهر ساغری […]
۱۱ فروردین ۱۳۹۳

تاثير تمرين ورزشی اوروفارنکس- لينگولا در درمان خرو‌پف اوليه

دکتر شادمان نعمتی، دکتر عبد‌الرحيم کوشا، دکتر هوشنگ گرامی، دکتر سولماز خراسانی‌مقدم، دکتر سهيل سلطانی‌پور ، فاطمه ستوا ، فتانه بخشی مقدمه: خروپف اوليه جزئی از […]