۲۳ شهریور ۱۳۹۸

تأثیرهشت هفته تمرینات یوگا بر توجه تداومی و عملکرد حافظه‌ای افراد دارای اسکیزوفرنی

فروزان ایواندر، فرزاد محمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، آبادان، ایران ابن سینا چکیده مقدمه: یکی از مهم‌ترین علائم اسکیزوفرنی، اختلالات […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران قلبی

مهدی نیک سرشت، ولی الله دبیدی روشن، محمود نیک سرشت دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، بابلسر، ایران ابن سینا چکیده مقدمه: خطر بیماری‌های […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

بررسی سطوح فیبرینوژن و لیپوپروتئین A در مردان جانباز ورزشکار و غیرورزشکار

محسن جعفری، دانیال امامیان استادیار، گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران مجله ابن سینا چکیده مقدمه: فیبرینوژن و لیپوپروتئین A [Lp(a)] دو […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

Effects of Eight-Week Resistance Training in Different Environmental Conditions on Arterial Factors in Overweight Men

Sahar Kamankesh 1 , Vahid Tadibi 1 , * , Naser Behpoor 1 and Farhad Naleini 2 Authors Information ۱ Razi University, Kermanshah, Iran ۲ University […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز ۱ (MMP1) و ترمبوسپوندین ۱ (TSP1) موش‌های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول

محمد ملکی پویا۱ ، بهرام عابدی* ۲، محمدرضا پالیزوان۳ ، عباس صارمی۴ ۱- گروه تربیت‌بدنی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران. ۲- گروه تربیت‌بدنی، واحد […]
۲۳ شهریور ۱۳۹۸

بررسی اثر یک دوره فعالیت استقامتی بلند مدت بر ساختار قلب و بیان miR-133 در موش‌های صحرایی

راضیه رضایی۱ ، محمد فتحی* ۲ ۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

مقایسه تأثیر تمرین سنگ‌نوردی با و بدون محدودیت جریان خون بر پاسخ ناشی از ورزش عامل رشد اندوتلیالی عروق و هورمون رشد سنگ‌نوردان نخبه در یک کارآزمایی مداخله‌ای

آقای منصور آقایی ، دکتر جواد وکیلی ، دکتر رامین امیرساسان دانشگاه تبریز چکیده پیش‌زمینه و هدف: تمرینات ورزشی احتمالاً تأثیر عمیقی بر سطوح استراحتی و […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

مقایسه اثر ۶ هفته تمرین هوازی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و مالون دی آلدئید بافت قلب موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: مداخله‌ای (تجربی)

دکتر رقیه افرونده ، خانم مژده خواجه لندی ، خانم ربابه محمدی دانشگاه محقق اردبیلی چکیده پیش‌زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو ناشی از هیپر گلیسمی می­تواند […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۸

اثر شش هفته تمرین مقاومتی پایین تنه بر سرعت انتقال عصبی، قدرت، تعادل و سرعت راه‌رفتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

رسول اسلامی* ۱، بختیار ترتیبیان۲ ، مجتبی نجارپور۳ ۱- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ۲- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم […]