۱۷ خرداد ۱۳۹۴

پیش‌بینی حداکثر لاکتات حالت پایدار از طریق شروع تجمع لاکتات خون طی آزمون فزاینده روی دوچرخه‌سواران جوان تمرین‌کرده

۱ حمید قبادی ؛ ۲ حمید معرفتی ۱شهید باهنر کرمان ۲مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف مطالعۀ حاضر پیش‌بینی ‌برون‌دۀ توانی معادل با حداکثر لاکتات حالت پایدار […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۴

مقایسه اثر ۸ هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن

۱ مهدی حکیمی ؛ ۲ داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ۳ مریم علی محمدی ۱دانشگاه محقق اردبیلی ۲دانشگاه کردستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳دبیر تربیت […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثير تمرينات ترکيبی همراه با مصرف مکمل ال-کارنيتين بر تغييرات هورمونی، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی در مردان چاق

مهدی حکيمی*، داريوش شيخ‌الاسلامی وطنی ، مريم علی محمدی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، ايران مجله […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثير يک جلسه فعاليت ورزشی مقاومتی دايره‌ای با شدت‌های مختلف ۱RM بر مقادير پپتيدها/پروتئين‌های اورکسيژنيک NPY و گرلين در دانشجويان مرد سالم

محمدرضا کردی، عباس قنبری نياکی، علی اصغر فلاحی* ، علی‌رضا عباسی استاديارفيزيولوژی ورزشی بخش تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شيراز […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

بررسی تأثير يک دوره تمرين استقامتی تناوبی ترکيبی بر برخی عوامل کليدی انتقال معکوس کلسترول در نوجوانان پسر

بهلول قربانيان* ، آقاعلی قاسم‌نيان استاديار رشته فيزيولوژی ورزشی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان

۱ عباس جلیلی؛ ۲ فریده اخلاقی؛ ۳ سید مجید باقری؛ ۴ پریسا چهل مرد اله آبادی؛ ۵ مجید خادم رضاییان ۱کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

اثر درمانی ترکيب کافئين و گلی‌بنکلاميد بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرايی ديابتی نوع ۲

محمدحسن قوسيان مقدم*، محسن خليلی، سعيده قاسمی دولت آبادی ، فرزانه شجاع شفيعی استاديار گروه بيوشيمی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ايران مجله پزشکی دانشور مقدمه […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

ارتباط بين عادات غذايی با شاخص توده بدنی و نحوه توزيع چربی در دختران دبيرستانی شهر بجنورد

داود نصيری زرين قبائی، عليرضا خلعتبری، رضوان رجب زاده، هادی عباسپور ، احمد کاملی* مجله پزشکی خراسان شمالی چکيده مقاله: زمينه و هدف: چاقی مهمترين مشکل […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی‌هوازی بر قابلیت‌های جسمانی پسران ۱۲ تا ۱۴ سال

۱ سیروس نظری پیردوستی ؛ ۲ علیرضا رمضانی؛ ۳ غلامرضا لطفی ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ۲دانشیار – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ۳استادیار -دانشگاه تربیت دبیر […]