۶ بهمن ۱۳۹۶

هشت هفته تمرین هوازی اثرات مضر دیابت قندی بر پارامترهای باروری را تقلیل می‌دهد

عباس صارمی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اراک مجله فیزیولوژی ورزشی دیابت قندی عملکرد تولید مثلی مردان را در سطوح مختلف از جمله کنترل پارامترهای اسپرماتوژنز تحت‌تأثیر […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تغییرات سایتوکاین‌های اینترلوکین ـ۲ و اینترلوکین ـ۱۲ در سلول‌های طحال موش‌های بالب‌سی به‌دنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتی به‌عنوان اجوانت واکسن ویروس هرپس سیمپلکس یک

مهدیه ملانوری شمسی ۱؛ مهدی مهدوی۲؛ الهام حیدرزاده۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس ۲استادیار ایمونولوژی پزشکی، انستیتو پاستور ایران ۳کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تفت […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر

حسن ذوالفقار دیدنی ۱؛ محمدرضا ذوالفقار دیدنی۲؛ سیامک عصری رضائی۳؛ فیروز قادری پاکدل۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه ۲استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه ۳دانشیار بیوشیمی، […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی ـ سلکتین و شاخص‏‌های گلبول‏‌های سفید در بیماران عروق کرونر

هیوا رحمانی۱؛ سجاد احمدی زاد۲؛ هادی روحانی orcid 3؛ اکبر نوری حبشی۱؛ محمد محمدی ده چشمه۴ ۱دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام‌.اس

هانیه رضایی۱؛ مریم کوشکی ۲؛ محسن ثالثی۲؛ صادق ایزدی۳ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز ۲دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز ۳استادیار نورولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز مجله فیزیولوژی […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

اثر ۱۰ هفته تمرینات پلایومتریک بر قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، توده بدون چربی و فاکتور رشد شبه انسولین ۱ (IGF-1) در زنان جوان

حنیفه حاتمی۱؛ علی گلستانی۲؛ محمد علی سردار ۳ ۱کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان، ایران. ۲استادیار گروه تربیت بدنی، […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کورکومین بر نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق

زهره امیرخانی۱؛ محمد علی آذربایجانی۲؛ مقصود پیری۲؛ حسن متین همایی ۳ ۱مربی گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تأثير همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطوح NF-κBp65 در رت‌های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه

Naemeh MohseniZadeh1, Mohammad Ali Azarbayjani2, Hamid Najafipour3, Hasan Matin Homaee4, AbbasAli Keshtkar5 ۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات هوازی به همراه تمرینات پیلاتس بر روی هموستاز گلوکزخون دانش‌آموزان دختر چاق و با وزن طبیعی

Faegheh Jahangiri1, Ramin Shabani2, Alireza Elmiyeh3 ۱- دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- کارشناس ارشد. ۲- دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- […]