۱۴ خرداد ۱۳۹۵

اثر ترکیبی تمرین هوازی منظم و مصرف عصاره سیر بر برخی از فاکتورهای تنظیمی آپوپتوز کلیوی در رت‌های پیر مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

پروین فرزانگی، معصومه حبیبیان * ، هادی علی نژاد استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

بررسی اثرات فلاونوئید کوئرستین بر بیماری کبد چرب غیر الکلی

سید محمد هادی امامت، پروین میرمیران ، آزیتا حکمت دوست دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران مجله یافته مقدمه: شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

بررسی اثر فعالیت استقامتی بر میزان بیان ژن pgc-1 آلفا عضلات نعلی و بازکننده‌ی بلند انگشتان در موش‌های صحرایی نر بالغ

دکتر محمد فتحی مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: فعالیت استقامتی بر بیان ژن عضلات تاثیر می‌گذارد که این موضوع با بهبود کارآیی و عملکرد آن […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

تاثیر ۱۲ هفته فعالیت هوازی بر سطوح سرمی کاردیوتروپین-۱، هیپرتروفی بطن چپ و فشارخون زنان سالمند مبتلا به فشار خون بالا

نسرین عمو علی، دکتر فرهاد دریانوش ، دکتر محمدعلی بابایی بیگی ، دکتر مهدی محمدی دانشگاه شیراز مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: نشانگرهای زیستی مختلفی […]
۶ خرداد ۱۳۹۵

Comparison of the Effects of Resistance Exercise Orders on Number of Repetitions, Serum IGF-1, Testosterone and Cortisol Levels in Normal-Weight and Obese Men

Comparison of the Effects of Resistance Exercise Orders on Number of Repetitions, Serum IGF-1, Testosterone and Cortisol Levels in Normal-Weight and Obese Men  Dariush Sheikholeslami-Vatani 1 […]
۶ خرداد ۱۳۹۵

Cardiorespiratory Fitness and Body Composition of Soccer Referees; Do These Correlate With Proper Performance?

Cardiorespiratory Fitness and Body Composition of Soccer Referees; Do These Correlate With Proper Performance? ۱ Sports Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, […]
۶ خرداد ۱۳۹۵

Regional Skin Temperature Response to Moderate Aerobic Exercise Measured by Infrared Thermography

Regional Skin Temperature Response to Moderate Aerobic Exercise Measured by Infrared Thermography  Alex de Andrade Fernandes 1, 2, 3, * ; Paulo Roberto dos Santos Amorim […]
۶ خرداد ۱۳۹۵

Effects of Complementary Creatine Monohydrate and Physical Training on Inflammatory and Endothelial Dysfunction Markers Among Heart Failure Patients

Effects of Complementary Creatine Monohydrate and Physical Training on Inflammatory and Endothelial Dysfunction Markers Among Heart Failure Patients  Farajollah Hemati 1 ; Asghar Rahmani 2 ; […]
۶ خرداد ۱۳۹۵

Effect of Maximal Versus Supra-Maximal Exhausting Race on Lipid Peroxidation, Antioxidant Activity and Muscle-Damage Biomarkers in Long-Distance and Middle-Distance Runners

 Said Mohamed 1, * ; Ncir Lamya 1 ; and Mansour Hamda 2 ۱ Department of Biological Sciences Applied in Sports and Physical Education, Institute of […]