۱۸ مهر ۱۳۹۳

تغييرات ويسفاتين پلاسما و مقاومت به انسولين نوجوانان غيرورزشکار دارای اضافه وزن و چاق در طول ۸ هفته تمرين استقامتی تناوبی طناب زنی

دکتر آقا علی قاسم نيان*، دکتر محمد رضا کردی، دکتر عباسعلی گائينی، دکتر بهلول قربانيان ، دکتر مهدی هدايتی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ويسفاتين […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

سنتز miRNA و مكانيسم‌هاي تنظيمي

نعيم احتشام, مهديه مودي, مجید خیراللهی مجله پزشکی اصفهان miRNAها (microRNAها) به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تنظیمی بیان ژن در سال ۱۹۹۳ در کرم نماتد […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

تأثير مصرف مقادير مختلف کافئين و يک وهله فعاليت وامانده‌ساز مقاومتی بر شاخص‌های آسيب عضلانی مردان واليباليست

علی ضرغامی خامنه* ، افشار جعفری کارشناس‌ارشد دانشگاه تبريز مجله پزشکی کاشان سابقه و هدف: نتايج برخی داده‌های علمی تأثيرات مثبت ترکيبات کافئينی بر تعديل علائم […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

اثر يک برنامه تمريني در منزل بر قدرت عضلات کمربند شانه زنان يائسه مبتلا به سرطان پستان

مهديه آکوچکيان، دکتر محمدحسين عليزاده، دکتر نادر رهنما، دکتر فريبرز مکاريان مجله پزشکی همدان مقدمه و هدف: کاهش قدرت کمربند شانه يکي از عوارض جانبي درمان […]
۱۸ مهر ۱۳۹۳

بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت خواب در زنان یائسه

صدیقه اظهری؛ ۲ محبوبه قربانی ؛ ۳ حبیب الله اسماعیلی ۱مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ۲مربی گروه مامایی، […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

تاثير ترکيبی تمرين هوازی و مصرف β گلوکان جو بر قند خون و نيم رخ ليپيدی زنان مبتلا به ديابت نوع دو

فاطمه مختاری، فهيمه اسفرجانی ، مهدی کارگرفر گروه فيزيولوژی ورزش، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی مجله دیابت و متابویسم مقدمه: فعاليت بدنی به‌همراه رژيم غذايی، […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

پاسخ ويسفاتين و شاخص مقاومت به انسولين به پروتکل‌های مختلف فعاليت مقاومتی

زهرا جمشيدی خضرلو، سجاد احمدی زاد، مهدی هدايتی، هيوا رحمانی ، آزاده موحدی گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، مرکز تحقيقات سلولی مولکولی […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

اثرتمرين استقامتی بر ميزان بيان ژن CDK5 در بخش حرکتی نخاع رت‌های نر ويستار دارای نوروپاتی ديابت

محمد کشاورز، رضا قراخانلو، منصوره موحدين، ليلا باقرصاد، اميربهادر دخيلی ، علی خازنی ۱- گروه تربيت بدنی (فيزيولوژی)، دانشکده علوم انسانی ۲- گروه آناتومی و علوم […]
۱۲ مهر ۱۳۹۳

مقايسۀ تأثير ۱۰ هفته تمرين‌های اصلاحی منتخب بر ناهنجاری زانو پرانتزی دانش‌آموزان دختر پيش و پس از بلوغ

عصمت پرنيان فرد مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف کلی از انجام اين تحقيق مقايسۀ تأثيرات ۱۰ هفته تمرين‌های اصلاحی منتخب بر روی ناهنجاری زانوی […]