۱ مهر ۱۳۹۳

اثر ۶ هفته تمرين استقامتی بر سطوح اينترلوکين۱۰ در بافت تومور موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان

يعقوب شيری۱، دکتر حميد آقا علی نژاد*، دکتر رضا قراخانلو۳، صادق امانی شلمزاری۴ ، محمد امين ساعی مجله غدد درون ریز و متابولیسم مقدمه: تمرين‌های ورزشی […]
۱ مهر ۱۳۹۳

اثر فعاليت ورزشی تناوبی شديد و پيلاتس بر سطح آيريزين سرمی و مقاومت انسولينی زنان دارای اضافه وزن

هاشم خدادادی۱، دکتر حميد رجبی۱، دکتر سيد رضا عطارزاده حسينی۲ ، PhD.s صادق عباسيان* ۱- دانش‎آموخته کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزش – دانشکده تربيت بدنی و علوم […]
۱ مهر ۱۳۹۳

بررسی شيوع چاقی، چاقی شکمی و افزايش فشار خون در کودکان ۱۳-۱۰ ساله مدارس ابتدايی دولتی و غير دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰

دکتر فرزاد شيدفر۱، الهه عابدی طالب۲، دکتر فريناز نصيری نژاد۳، دکتر حسين کيوانی۴، دکتر محسن رضايی همامی۵ ، دکتر ميترا زراتی* ۱- تهران – دانشگاه علوم […]
۱ مهر ۱۳۹۳

ارتباط بين نمايه conicity، اندازه‌ی دور کمر، نمايه‌ی توده‌ی بدن و فعاليت بدنی با پيراسنج‌های ليپيدی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ شهر تهران

معصومه رفيعی۱، گيتی ستوده۱، محمود جلالی۱، محمد رضا اشراقيان۱، مرجان قانع بصيری۱، روناک نيک بزم۱، فاطمه جوادی۲، ندا نور شاهی۱ ، دکتر فريبا کوهدانی* ۱- دانشگاه […]
۱ مهر ۱۳۹۳

تأثير برخی از فلاونوئيدها بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز-۱

زهرا حميديا، هاشم نيری، غلامعلی نادری، مريم بشتام ، ابوالفضل شکوهی نهرخلجی مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: پاراکسوناز-۱ آنزيم وابسته به کلسيم می باشد […]
۱ مهر ۱۳۹۳

تأثير هشت هفته تمرين مقاومتی و مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی در مردان دارای اضافه وزن

هادی مرادی، سرکوت کلاهدوزی، فرهاد احمدی کانی گلزار، حسين عرب زاده قهيازی، فواد عسجدی ، خاطره رضوان مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: در مورد […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

بررسی تأثير تمرينات پيلاتس بر اضطراب زنان مبتلا به ديابت نوع ۲

محسن تقدسی، ندا ميرباقر*، مريم ترابيان ، پريسا صداقتی طب مکمل مقدمه : بر اساس تحقيقات متعدد، ورزش نقش مهمی در کاهش اضطراب دارد . با […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

نقش فعاليت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول‌های بتای پانکراس در مردان چاق بزرگسال

مجتبی ايزدی، يحيی سخنگويی، انوش اقدامی ، عبدالعلی بنائی‌فر علوم پزشکی بیرجند مينه و هدف: ورزش به بهبود عملکرد انسولين کمک می کند. افراد چاق دارای […]
۱۶ شهریور ۱۳۹۳

تاثير يک دوره فعاليت ورزشی بر استرس، اضطراب، افسردگی و فشارخون بيماران پيوند کليه

محسن ثالثی، الهام شکور، سميه پورانفر، مريم کوشکی جهرمی ، جمشيد روزبه* علوم پزشکی جهرم مقدمه: با توجه به برخی مشکلات متعاقب پيوندکليه از جمله مشکلات […]