۲۴ فروردین ۱۳۹۳

تأثير يک دوره تمرين استقامتی شنا بر سطوح القايی‌هايپوکسی کبد موش‌های باردار در معرض مسموميت کادميوم

شادمهر ميردار*، سارا معماريان، مهدی هدايتی۲ ، اکبر حاجی زاده۳ زمينه و هدف: تغييرات فيزيولو‍ژيکی کبد در طی دوران بارداری به طور عمده موقت وگذرا بوده […]
۲۴ فروردین ۱۳۹۳

بررسی ارتباط کيفيت و کميت کربوهيدرات رژيم غذايی و چاقی در زنان سالم

فريده شيشه بر۱، زهرا شامخی*، مجيد کارانديش۳ ، سيد محمود لطيفی زمينه و هدف: چاقی يکی از شايعترين اختلالات تغذيهای در دنيا محسوب ميشود. اخيرا نقش […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

تغییرات عصبی-عضلانی به دنبال دوچرخه سواری با شدت بالا در شرایط هیپوکسی متوسط (مقاله لاتین)

Barclay K. Dahlstrom, Whitney R.D. Duff, Sandor Poloskei, Simon Schaerz, Trevor K. Len, J. Patrick Neary The purpose of this study was to determine whether central activation (CA) is reduced following a […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اثر تمرینات هوازی بر آسیب های DNA میتوکندریایی و سالمندی (مقاله لاتین)

Anusha Eluamai, Kelly Brooks The aging process occurs at different rates among different tissues. The complication of the definition of aging is due to the occurrence of various […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اثر ورزش منظم بر عملکرد لکوسیت در زنان جوان و میانسال (مقاله لاتین)

Vinicius C. Santos,  Izildinha R. Procida, Evelin A.A. Zicolau, Elaine Hatanaka, Cristina Borges-Silva, Tania C. Pithon-Curi, Maria F. Cury-Boaventura The purpose of this study was to investigate the effects of regular training on […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

پاسخ های فیزیولوژیک و ایمونولوژیکی به ورزش و قرار گرفتن در سرما در اسکی کاران حرفه ای (مقاله لاتین)

Kijin Kim, Katsuhiko Suzuki, Jonathan Peake, Nayoung Ahn, Kishiko Ogawa, Changbae Hong, Sanghyun Kim, Inseon Lee, Jongwook Park We investigated physiological responses and changes in circulating […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اثر سطوح مختلف تمرین ورزشی بر واکنش ضد التهابی در رتهای دیابتی استرپتوزوتوسین (مقاله لاتین)

Jeong-Seok Kim, Young-Hee Lee, Jae-Cheol Kim, Young-Ho Ko Ko, Chung-Su Yoon, Ho-Keun Yi The study investigated the effect of high- and low-intensity exercise training on inflammatory […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

اثرات کورستین بر ​​افزایش وزن و دریافت کالری در موش های تمرین کرده (مقاله لاتین)

Rafael A. Casuso, Emilio J. Martínez-López, Fidel Hita-Contreras, Daniel Camiletti-Moirón, Antonio Martínez-Amat Quercetin is a flavonoid which activates oxidative metabolism. Quercetin may reduce weight gain by […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۳

بررسی تغییرات شاخص های آسیب عضلانی در بازیکنان بسکتبال زن (مقاله لاتین)

Alexandre Moreira, Kazunori Nosaka, João Antonio Nunes, Luis Viveiros, Athanasios Z Jamurtas, Marcelo Saldanha Aoki The aim of the present study was to investigate changes in […]