۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش

سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش محورهای کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ۱٫ فیزیولوژی […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سطح سرمی استئوکلسین، مقاومت انسولینی و عملکرد سلول‌های‌ بتای پانکراس در مردان دارای اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی

علیرضا علمیه ، مهدی رستمی زاده ، فرهاد رحمانی نیا دانشگاه آزاد واحد رشت مجله پزشکی رفسنجان چکیده زمینه و هدف: از آنجایی که استئوکلسین در […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

مقایسه اثر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون و تمرین مقاومتی سنتی بر سطوح مایواستاتین سرمی، حجم عضلانی و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی زنان میانسال: یک کارآزمایی بالینی

گوهرشاد محمدی گنبد ، امین فرزانه حصاری ، هاجر عباسزاده دانشگاه ازاد اسلامی مجله پزشکی رفسنجان چکیده زمینه و هدف: پاسخ مایواستاتین به تمرین مقاومتی با […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

Short-term exercise training increases plasma levels of klotho and total antioxidant capacity in male Wistar rats

Maral Ramez 1 ORCiD, Farinaz Nasirinezhad 2, Hamid Rajabi 1 * ۱ Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

The effects of 10-week different exercise interventions on Framingham risk score and metabolic syndrome severity scores in overweight women with type 2 diabetes

۱ Associate Professor in Exercise Physiology, Department of Sports Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran ۲ PhD student in exercise Physiology, Department of Sports Sciences, Shahrekord University, […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی تأثیر یک دوره فعالیت استقامتی بر تغییرات بافتی ناحیه شکنج دندانه‌دار هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار دیابتی

محمد رمی ، محمد فتحی* ، مسعود رحمتی، محمد رضا تابنده مجله پزشکی شهرکرد چکیده زمینه و هدف: دیابت نوع ۱ یکی از شایع‌ترین بیماری متابولیک […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اثر یک دوره مکمل سازی با متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر برخی آنتی اکسیدان ها در پی یک جلسه فعالیت پلایومتریک

طیبه پژوهنده ، فرزاد زهساز* گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران مجله پزشکی شهرکرد چکیده زمینه و هدف: فعالیت […]
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

: فعالیت هوازی، بارداری، BRCA1، سرطان پستان، فرزندان بالغ

ریحانه زرباف ، مریم کوشکی جهرمی* ، محمد صوفی آبادی، دکتر فرهاد دریانوش، دکتر امیر پیمانی مجله پزشکی شهر کرد چکیده زمینه و هدف: دوران بارداری […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

رابطة شاخص تودة بدنی با رضایتمندی از شکل بدن در دختران دانش‌آموز ورزشکار و غیرورزشکار شهر رشت

پرستو حاج قربانی ۱؛ فرهاد رحمانی نیا۲؛ حمید محبی۲ ۱کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، مدرس مدعو دانشگاه شهرکرد ۲استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان فیزیولوژی ورزشی چکیده امروزه، یکی […]