۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

مقایسۀ تأثیرات ضددردی و ضدالتهابی زعفران و ایندومتاسین در پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS)

عباس معمارباشی ۱ ؛ علی رجبی۲ ۱دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ۲کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تأثیر فعالیت متناوب با شدت بالا در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر پاسخ فاکتور رشد اِندوتلیال عروقی سرم در مردان غیرفعال

علی اصغر رواسی۱ ؛ یعقوب مهری الوار ۲ ؛ سجاد احمدی زاده۳ ؛ سجاد حسنوند۲ ۱استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

تغییرات غلظت گرلین پلاسما در پاسخ به تمرینات ورزشی مقاومتی منظم

کمال عزیزبیگی; سیروان آتشک; کاوه بتوراک; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: با توجه به شیوع گسترده چاقی در ایران و در سراسر جهان و افزایش […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

اثر پیشگیرانه و کمک درمانی تمرینات استقامتی بر سطوح اینترلوکین-۶ بافتی و حجم تومور موش های مبتلا به سرطان پستان

حميد آقاعلي نژاد; فاطمه شکرالهی; حسن متین همایی; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: ورزش اثر پیشگیری بر سرطان پستان (رایج ترین سرطان در میان زنان) […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر ۸ هفته تمرین متناوب هوازی بر هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت قندی نوع دو

فرحناز مطلبی *، سعید شاکریان ، روح اله رنجبر کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران مجله افق دانش […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تاثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای با مکمل زعفران بر پاسخ هورمون‌های انسولین و استرادیول

عباس قنبری نیاکی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی * ، ایوب سعیدی کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی در موش‌های نر ویستار سالم

امیر رشیدلمیر *، محمد رضا باسامی، سیدرضا عطارزاده حسینی، کیوان حجازی ، سیدمحمد متولی عنبرانی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی بر دامنه حرکتی و درد مبتلایان به سندرم گیرافتادگی شانه

محمد حسین رضوانی، رضا پاشاپور، بهنام قاسم مجله دانش و تندرستی   مقدمه: سندروم گيرافتادگي شانه از علل بروز درد و محدوديت حركتی شانه محسوب مي‌شود […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۵

بررسی اثرات تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر حافظه افراد سالم

محمد رشیدی ، علی رشیدی پور، غلامحسن واعظی ، راهب قربانی مجله کومش سابقه و هدف: شواهد حاکی است فعالیت بدنی، یادگیری و حافظه را در […]