۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات ورزشی بر شاخص‌های عملکرد ریوی در مردان مبتلا به دیابت نوع ۲

محمدطاهر افشون‌پور، اکبر قلاوند، روح‌اله رضایی * ، عبدالحمید حبیبی مجله پزشکی البرز زمینه و هدف: یک از عوارض بلند مدت دیابت عوارض ریوی می‌باشد. از […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی کمرین، آمیلوئید سرمی A، پروتئین واکنش‌گر – C و لیپیدهای پلاسما در مردان چاق

امیرحسین پازکی *، سیروس چوبینه ، علی اکبرنژاد کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: شواهد […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر حاد تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر لپتین سرم و شاخص مقاومت انسولین در مردان غیر فعال

بهرام عابدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات مجله یافته مقدمه: مقاومت لپتین یکی از موثرترین فاکتورهای هایپر انسولینیمیا است و در نهایت فقدان تحمل گلوکز […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت رزوین بر پروتئین واکنشگر C در بازیکنان والیبال زن نخبه

الهه ملکیان فینی *، نادر شوندی، مجید نجاتی ، ناصر حسینی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان ، malekyian.e@staff.kashanu.ac.ir دانشیار دانشگاه اراک کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات علوم تشریح […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر ترکیبی تمرین استقامتی و داروی آتورواستاتین بر میزان آسیب نکروزی و بافت فیبروزی در قلب موش ‌های صحرایی نر نژاد ویستار پس از انفارکتوس تجربی میوکارد

اکبر اعظمیان جزی، محمدرضا حافظی، جواد چراغی ، هادی عبدی * دانشیار دانشگاه شهرکرد استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام استادیار دانشگاه ایلام مربی دانشگاه شهرکرد مجله […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی پیشگوی آترواسکلروز و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق

غفور غفاری *، لطفعلی بلبلی، علی رجبی ، صابر ساعدموچشی کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری دانشگاه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر بهبود استخوان: مطالعه تراکم سنجی و هیستومورفومتری رت های نر استئوپروتیک

مریم بان پروری *، خلیل خیام باشی، سید محمد مرندی، سید جمال مشتاقیان ، عباس صالحی کیا دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دانشگاه اصفهان دانشیار دانشگاه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تاثیر مصرف عسل بر سطوح گلوکز، فروکتوز آمین و انسولین در حیوان دیابتی شده با استرپتوزوسین

علی محمدی منش، حسن مظفری خسروی ، علی اصغر وحیدی نیا، سعید دعائی ، ایرج صالحی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مجله پزشکی خراسان شمالی زمینه […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۴

تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کلسیم بر سطح هورمون آنتی مولرین و برخی از شاخص‌های متابولیکی مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

عباس صارمی ۱ ؛ محدثه سادات یعقوبی۲ ۱دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. ۲کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه […]