۲۵ تیر ۱۳۹۵

اثر فعالیت بدنی بر کیفیت خواب دانشجویان دختر

مرضیه السادات آذرنیوه ، سیدعلیرضا توکلی خورمیزی * مربی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران مجبه پزشکی گرگان زمینه و هدف : […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

اثر هشت هفته تمرین بی‌هوازی فزاینده میان مدت بر سطح سرمی آنزیم‌های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز موش‌های صحرایی

مهدی مدیر، فرهاد دریانوش *، هنگامه فیروزمند ، حمزه یوسفی دانشیار، بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

اثر ده هفته تمرین هوازی به همراه مکمل‌سازی با دانه‌کتان بر لیپیدها و CRP سرم زنان چاق

نادر شوندی، عباس صارمی، شهناز شهرجردی ، لیلا پوریامنش * کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران مجله پزشکی […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

اثر تمرینات ثبات دهنده مرکزی و ورزش‌های عمومی بر فعالیت‌های عملکردی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

عبدالحمید حاجی حسنی *، رزیتا هدایتی ، فاطمه احسانی استادیار، گروه فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی – عضلانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

آسیب و استرس اکسیداتیو کبدی ناشی از القای حاد دوزهای مختلف دوکسوروبیسین: اثر پیش‌درمان شش هفته تمرین منظم هوازی

نسیم جمالی، ولی ا. . دبیدی روشن * ، سیدکمال سادات حسینی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران مجله پزشکی ارومیه پیش‌زمینه و هدف: […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

تأثیر سه الگوی تمرینی روی قدرت عضلانی موش‌های صحرایی مبتلا به پارکینسون القایی با ۶-هیدروکسی دوپامین

اسماعیل عبدی سروه، اصغر توفیقی، فیروز قادری پاکدل * ، مصطفی ااشرفی اوصالو دانشیار فیزیولوژی مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مجله پزشکی […]
۲۵ تیر ۱۳۹۵

بررسی تأثیر رژیم غذایی ماه مبارک رمضان بر روی کبد چرب توأم با سندرم متابولیک در زنان دارای اضافه‌وزن و چاق

شاه‌صنم غیبی، یلدا صنیعی *، زهرا کوسه‌لو، زهرا صاحب‌الزمانی، لیلا زارعی، امینه کوسه‌لو، حجت ناصری ، تینا مؤمنی استادیاررادیولوژی دانشیار و فوق تخصص گوارش کودکان مجله […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

تاثیر تمرینات هوازی تداومی بر سطوح سرمی شاخص‌های آسیب بافت کبدی در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس قلبی

دکتر کمال رنجبر، دکتر فرزاد ناظم ، شمس الدین هاشمی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران در این مطالعه، تأثیر تمرینات هوازی تداومی بر شاخص­های […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۵

مقایسه تأثیر تمرین های تقویتی- کششی عضله های زانو و هیپ و زانو به تنهایی بر شدت درد و عملکرد ورزشکاران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی

وحید مظلوم * ، دکتر وحید سبحانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: سندرم درد کشککی- رانی از مشکل­های عضلانی- ­ اسکلتی […]