۹ مهر ۱۳۹۵

یک فصل از کتاب. اثر ورزش بر قلب و پیشگیری از بیماری های کرونری

یک فصل از کتاب. اثر ورزش بر قلب و پیشگیری از بیماری های کرونری زبان: انگلیسی
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

پاورپوینت آزمون آماری آنوای دو طرفه از طریق spss

پاورپوینت آزمون آماری آنوای دو طرفه از طریق spss این پاورپوینت دارای صدای توضیحی نیز هست که مراحل را یک به یک به زبان فارسی توضیح […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر پیش‌‌آماده‌سازی و فراپیش‌آماده‌سازی ناشی از ایسکمی- تزریق مجدد بر تولید نیروی زیربیشینۀ ایستا و پویا

علیرضا رمضانی ۱ ؛ سارا زارع کاریزک۲ ؛ میثم شعبانی نیا۳ ۱استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ۲دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

مقایسة تأثیر سه شیوة تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند

لاله باقری۱ ؛ محمد فرامرزی۲ ؛ ابراهیم بنی طالبی ۳ ؛ زهرا مردان پور شهرکردی۴ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر ۱۰ هفته تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح نسفاتین- ۱ و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲

مهدی مقرنسی ۱ ؛ آسیه تاجی طبس۲ ۱دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران ۲دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت نخست در فعالیت ارگومتر روئینگ

محمدعلی قرائت ۱ ؛ حمید آقاعلی نژاد۲ ؛ لیلا عیدی ابرغانی۳ ؛ یعقوب مهری الوار۱ ۱دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، دانشکدة […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر ۱۴ هفته فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

حمد فتحی ۱ ؛ رضا قراخانلو۲ ؛ حمید رجبی۳ ۱استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی، دانشگاه لرستان، خر مآباد، ایران ۲دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکدة علوم […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران ۱۷-۱۲سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

مریم شهریاری۱ ؛ فرزاد ناظم ۲ ؛ محمدعلی سماواتی شریف۳ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ۲دانشیار […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

مقایسة اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زما نهای متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

صادق جعفری مقدم ۱ ؛ محسن امینایی۲ ؛ حمید معرفتی۲ ۱کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران ۲استادیار دانشکدة […]