۵ شهریور ۱۳۹۵

اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش‌های پارکینسونی

سید امید حمیدی پرچیکلایی ۱ ؛ ضیاء فلاح محمدی۲ ؛ اکبر حاجی زاده مقدم۲ ۱کارشناس ارشد دانشگاه مازندران ۲دانشیار دانشگاه مازندران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تأثیر مصرف مکمل اسید های آمینه ی شاخه دار بر نشانگرهای آسیب عضلانی به دنبال فعالیت برون گرا در بازیکنان بسکتبال مرد

دیانا کیهانی ۱ ؛ مهدی کارگرفرد۲ ۱دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه ۲دانشیار دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات مصرف مکمل اسید­های آمینۀ […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

توصیف نیم‌رخ ترکیب بدن و پیکرسنجی داوران لیگ برتر فوتبال ایران و رابطه این عوامل با آزمون‌های ویژه آمادگی جسمانی آنها

حمید اراضی ۱ ؛ جواد مهربانی۲ ؛ جلیل جوان۳ ؛ هادی نوبری۴ ۱دانشیار دانشگاه گیلان ۲استادیار دانشگاه گیلان ۳داور ملی فوتبال و کارشناس ارشد دانشگاه آزاد […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده

حمید احمدی۱ ؛ حمید رجبی۲ ؛ پژمان معتمدی۳ ؛ محسن باپیران ۴ ۱کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی ۲دانشیار دانشگاه خوارزمی ۳استادیار دانشگاه خوارزمی ۴دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

پاسخ آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به فاصله استراحتی بین ست ها طی فعالیت مقاومتی در مردان تمرین نکرده

کمال عزیزبیگی بوکانی استاد‌یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، بررسی پاسخ آنزیم­های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به […]
۵ شهریور ۱۳۹۵

تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال

یعقوب مهری الوار ۱ ؛ زهرا سایه وند۲ ؛ فهیمه عرفانی آداب۳ ؛ رشید حیدری مقدم۴ ؛ محمدعلی سماوات شریف۵ ؛ سجاد کرمی۶ ۱دانشجوی دکتری دانشگاه […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و وقفه‌های تنفسی خواب در سالمندان افسرده شهرستان سقز در سال ۱۳۹۳

محمد فرج زاده۱، میمنت حسینی *۲، جمیله محتشمی۳، سمیرا چای بخش۴، منصوره زاغری تفرشی۵ ، حمیده حاج نصیری۶ ۱- کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان امام خمینی سقز، […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

تأثیر تمرین ایروبیک موزون بر سطوح سرمی امنتین-۱ و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی در زنان چاق

مهین نصرآبادی۱ ، مهدی مقرنسی *۲ ۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقدمه: امنتین-۱ آدیپوکین شناخته شده‌ای است […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

XML اثر مکمل یاری با کوآنزیم کیوتن بر قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و انسولین ناشتا: یک مطالعه مروری نظام‌مند و متاآنالیز

مائده مرادی۱، فهیمه حقیقت دوست۱، آوات فیضی۲ ، لیلا آزادبخت *۳ ۱- مرکز تحقیقات امنیت غذایی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ۲- گروه […]