۲۷ آبان ۱۳۹۳

ارتباط بین توده چربی و بدون چربی با تراکم مواد معدنی گردن استخوان ران زنان یائسه فعال و غیر فعال

۱ محمد شبانی؛ ۲ سمیرا مقیمی ؛ ۳ آرش اکابری ۱استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. ۲کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير يک جلسه فعاليت درمانده‌ساز بی‌هوازی بر نيمرخ چربی‌های خون در افراد فعال و غيرفعال

مجيد کاشف، سارا زارع کاريزک* ، ميثم شعبانی نيا دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزش گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربيت دبير شهيد […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

تاثير هشت هفته تمرين هوازی با شدت بالا بر شاخص‌های سردرد ميگرنی

عبدالصمد عبدی، عبدالحسين پرنو* ، محمد عزيزی استاديار گروه فيزيولوژی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران مجله افق دانش اهداف: ميگرن اختلال […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

عملکرد تيروئيد و ارتباط آن با مقاومت به انسولين در زنان مبتلا به ديابت بارداری در مقايسه با زنان باردار سالم

دکتر فرانک شريفی *، دکتر مهران نظام ديبا ، دکتر کوروش کمالی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: ديابت بارداری و کم کاری تيروئيد از شايع‌ترين […]
۲۷ آبان ۱۳۹۳

اثر ۱۲ هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومی سنتی بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدی مردان جوان چاق

عباس عبدالملکی*، محمدعلی سماواتی شريف، پروين نيکبخت نصرابادی ، مرضيه امينی دانشجوی دکترا دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه بوعلی کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی استاديار دانشگاه آزاد همدان […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل‌سازی HMB بر سطح مایوستاتین سرمی مردان غیرورزشکار

۱محمدرضا اسد؛ ۲مریم مرسلی ؛ ۳بهنوش وثاقی قراملکی ۱استادیار دانشگاه پیام نور ۲دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ۳استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران مجله علوم زیستی […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

توصیف و ارزیابی ابعاد پیکری عمومی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبۀ مرد تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران و مقایسۀ آن با بازیکنان نخبۀ اروپایی در پست‌های مختلف

۱علی اصغر فلاحی ؛ ۲عباسعلی گائینی؛ ۳محسن جاویدی؛ ۴علی اکبر جدیدیان؛ ۵خسرو نصیری ۱استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه شیراز […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر هشت هفته تمرین دویدن تداومی و چهار هفته بی‌تمرینی بر پراکسیداسیون چربی و دفاع ضد اکسایشی غیرآنزیمی مردان سالم غیرفعال

۱حمزه دانشمندی؛ ۲حمید دانشمندی ۱دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران ۲کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش فیزیولوژی ورزشی، […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

تأثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر ANP پلاسمای مردان غیرورزشکار

ساسان نقی زاده ؛ علی رواسی کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران، استاد دانشگاه تهران مجله علوم زیستی ورزشی چکیده قلب، هورمونی به نام پپتید ناتریورتیک […]